Uncategorized

Tryckströmbrytare manual

CS tryckströmbrytare har tre-poligt brytande kontaktsystem med justerbar differens. Justera tryckströmbrytaren enligt instruktionen nedan. Ju större pump, ju större intervall. Täta till och frånslag sliter på anläggningen.

Bryttrycket bör alltid ligga minst Bar under pumpens max.

Artikelnummer Beteckning. Passar för 1-fas kW och 3-fas kW. Prisvärd renovering och förvaring. Typ område diff diff provtryck form inv. Till exempel för Jetpump i kombination med tryckhållningstank.

Pumpen startar då när trycket sjunker under. Lufttrycket ska alltid vara lägre än det lägsta vattentryck man vill ha (alltså då tryckströmbrytaren ska slå till). Annars slår ju tryckströmbrytaren ifrån innan pumpen har lyckats övervinna lufttrycket .

Kärt barn har många namn. Jag har egen brunn, tryckvakt och hydrofor. Har hänt tidigare att den slutade fungera, dvs att den stängde inte av pumpen vilket ledde till att trycket bara steg och det började att slå i . Problem med djupborrad brunn troligen. Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för eventuella text- och.

Denna manual har till syfte att informera om vad som krävs för att använda denna . Hej, Jag är ny på forumet och ber om ursäkt ifall jag postar i fel forum. Det finns som vanligt ett rör på utsidan som visar vatten nivån. Jag tolkar det som att det är vatten . Tryckområden inotill 6 . Min granne (elektriker) bytta ut våran tryckströmställare idag då den gamla gått sönder. Nu ska jag försöka ställa in rätt tryck med den. På fjädern med fråntryck finns det en skala, den ställer jag in på 4. Tyvärr finns det ingen skala på till fjädern, så hur ska jag ställa den?

D – Fläktkåpan har tryckts in under transporten och låst fläkten.

Detta leder ofta till onödiga reparationskostnader. Följ därför nedanstående instruktioner noga. Kontrollera att pumpen inte skadats under . Kompressorer med tillbehör som kyltorkar, AD torkar,behållare, säkerhetsventiler, tryckströmbrytare , filter, slangvindor, verktyg. Starta pumpen (A) och låt den gå tills tryckströmbrytare (B) slår ifrån.

Vid för lite luft startar pumpen även vid litet vatten- uttag. Om luftfickan har minskat så måste luft fyllas på. Om kompressor finns: Stäng av pumpen (A).

Genom att vrida muttern som håller den lilla fjädern (2) justeras skillnaden mellan till- och frånslagstryck. På vissa tryckströmbrytare kan detta förlopp utföras lite annorlunda, se tryckströmbrytarens manual i dessa fall) Det bör om möjligt vara en skillnad på 1-bar, ju större pump desto större intervall.