Uncategorized

Självstängande golvbrunn

Självstängande golvbrunn. Teckning självstängande golvbrunn. En självstängande golvbrunn fungerar enligt samma princip som en backventil och tillåter endast vattenströmning i en riktning.

Blücher Multi inbyggningsbart vattenlås. Multi-vattenlåset från BLÜCHER kan monteras i alla golvbrunnar som är konstruerad till BLÜCHERs traditionella inbyggningsbara vattenlås. Multi-vattenlåset är konstruerat med en speciell packning, som stänger vattenlåset, när den inte används, således att det iinte kan tränga upp .

Manuellt avstängningsbar golvbrunn. Backventil på avloppsledning. Pumpning av dräneringsvatten. Använd inte avloppet som sopnedkast. VATTENLÅSINSATS VIESER V-LÅS SJÄLVSTÄNGANDE.

Logga in för att se prisuppgifter. Avrundat till hel förpackning. Den valda artikeln har blivit . Brunnen kräver regelbunden.

Golvbrunnen är en viktig detalj som bör finnas med i badrumsplaneringen redan från början. När det är dags för en ny golvbrunn är möjligheterna många. Designen kan vara avlång, fyrkantig eller trekantig och du kan välja mellan material i plast, rostfritt stål eller gjutjärn. Låt den bli en snygg detalj att titta på och låt den . Avloppsenhet – VA-enhet och VA-installation, golvbrunn , toalettstol, badkar, handfat, etc. Avloppssystem – Ett system för att avleda och ta hand om avloppsvatten.

Avloppsvatten – Förorenat vatten som avleds i avloppssystem. Kan bestå av spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten. Jag har hört talas om att det ska finnas golvbrunnar man kan ha i garage som självmant stänger om det kommer olja i vattnet. Detta vore eventuellt ett. May En manuellt avstängningsbar golvbrunn måste vara ordentligt förankrad i golvet för att kunna stå emot vattentrycket från ett överbelastat avloppssystem.

Installera en stängningsbar brunn. När avloppssystemet blir överbelastat vid till exempel kraftiga skyfall kan du skydda dig mot trycket om du installerar en självstängande eller manuellt avstängningsbar golvbrunn. Fråga en rörmokare eller i en vvs-butik. Stoppa avloppsvattnet med en backventil.

Följ tillverkarens sköt- selinstruktioner! Vatten strömmar ut från läckande vatteninstallationer. Vatten tränger in genom källarfönster, garageport, spygatter eller andra yttre öppningar.

Skyddsåtgärder mot källaröversvämning.

Feb Information om källaröversvämningar: Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen? En golvbrunn som går att stänga av manuellt måste vara ordentligt förankrad i golvet för att kunna stå emot vattentrycket från ett överbelastat avloppssystem. Tänk på att en dåligt skött brunn i värsta fall inte ger något översvämningsskydd.