Uncategorized

Självreglerande ventiler

Bättre husventilation med självreglerande ventiler. Vår populära och energisnåla friskluftsventil passar till alla ventilationslösningar. Ventilen är självreglerande och anpassar luftflödet efter utomhustemperaturen.

Detta ger rätt ventilation året runt och sparar energi genom att inte överventilera. Ingen el-installation gör . Friskluftsventilen är självreglerande och anpassar luftflödet efter utomhustemperaturen.

Självreglerande ventilation. Velcoventilen är en automatisk ventil för alla självdragslösningar. Den anpassar luftflödet efter utomhustemperaturen vilket ger en årstidsanpassad och väl avvägd ventilation året runt. Ventilen arbetar helt utan styrcentraler eller elektriska installationer och har inga drift- eller skötselkrav.

I luftbutiken hittar du Sveriges största utbud av friskluftsventiler av olika typer och storlekar. Du kan enkelt filtrera fram den friskluftsventil du behöver i filtreringsfunktionen ovan. Om du inte hittar den ventil du söker kan vi ta fram den till dig.

Vänligen kontakta oss om du inte hittar din friskluftsventil hos oss på luftbutiken. Problem med huvudvärk och trötthet?

Besväras du av luftvägsirritationer eller hudbesvär? Symtom som ofta kan relateras till inomhusklimatet. När kostnader ständigt måste kontrolleras, ökar kundernas förväntningar på förbättrad teknik, kvalitet och service. SAMSON etablerat sitt rykte. Väggventil från Liljensgren.

Re: spaltventil eller ventil i väggen. Titta på Liljengrens självreglerande ventiler. Ger ett jämnt klimat inomhus utan att behöva bry sig om inställningen på donet.

Bästa friskluftsventilen? Fresh TL-F en unik väggventil med en kondensskyddande utformning som g. Termostatstyrda eller manuella tilluftsdon? Uteluftventil med tallriksventil, gälgaller och teleskåpsrör. Hittar du inte vad du letar efter? Tveka inte att kontakta oss.

Vår verksamhet är inom ventilation och luftbehandling. Automatisk reglering av luftmängden beroende av utetemperaturen. Dvs självreglerande friskluftsventilation efter utetemperaturens växlingar. En själv-vädrande ventil!

VENTILATIONSPROFILER SOM MONTERAS OVANPÅ GLASKASSETTEN.

Köp golvvärme enkelt på nätet! Devi Pipeheat för frostskydd av rör och slangar. Maximal längd utvändigt på rör 1m. Det ger en årstidsanpassad och väl avvägd friskluftsventilation. Ventilen har en tem pe ra tur käns lig och helt själv reg le ran de ter mo stat bulb som reg le rar ven til tall ri ken och anpassar luftspalten samt luftmängden efter .