Uncategorized

Septitank lukt

Hej alla vänner ute på sjön! Jag skulle bara villja tipsa om ett medel att hälla i tanken som tar bort all! Och jag menar verkligen all! Luktar illa från toatanken. Spolpumpen kan vara manuell eller eldriven.

Den tar spolvattnet direkt från havet eller sjön och tömmer sköljvattnet i septiktanken.

Toalettstolar som spolas med direkt sjövatten eller havsvatten och inte rengörs regelbundet luktar oftast mer än de som använder dricksvatten från vatten . En väl ventilerad tank hindrar att anaerobiska bakterier trivs och de är just dessa som bildar den dåliga lukten. Normalt, vid fungerande luftning, aeroba bakterier dominerar i tanken och bryter ner avfallet utan lukt. Täppt luftningsslang orsakar syrebrist i tanken och den syrefria nedbrytningen (anaeroba bakterier dominerar nu) producerar illaluktande svavelgaser. Jabsco Toilet Fresh är ett nytt och unikt system som löser ett problem som många båtägare med toalett ombord upplever.

Största orsaken till dålig lukt är att det bildas bakterier i inloppslangen till toaletten. Vid första spolningen efter att båten varit oanvänd under en period frigörs den dåliga doften. Jag har kollat lite på nätet för att hitta en bra beskrivning till en montering av en toalett med en septitank.

Gärna med en kombinationstömning. Tror det finns nån filtermojäng att . Septitank i plast – är det bra? Vi är rätt nyinflyttade och har varit bortskämda med kommunalt avlopp tidigare men har nu trekammarbrunn och septitank.

Vi har märkt att det kommer. Dålig lukt som kommer från toalettstolen orsakas av spolning med sjövatten eller havsvatten. För att motverka detta spola igenom systemet med färskvatten så ofta som det går. Därför individuella slamavskiljare tenderar att utveckla en lukt när pH-värdet är för surt. De som upplever situationen . Enskilda slamavskiljare har potential att utveckla en lukt som kan frigöras i luften.

H- nivå i din septitank på till 6. Smart SeptFör septiska miljöer. I septiktankar, slamavskiljare, trekammarbrunnar etc. I många kommuner är max avstånd att slambilen får dra slang är meter till tanken, det innebär att många tankar måste byggas om med sugledningar.

Sluten tank, septiktank och septitank är samma sak bara olika benämningar . En enskild avloppsanläggning ger alltid en viss lukt , särskilt alldeles intill slamavskiljaren. Det enklaste och mest effektiva sättet att bli av med lukten från din slamavskiljare är att lufta . Denna lukt är vanligtvis inte besvärande.

Låt stå ytterligare -minuter för att aktivera bakterierna. Häll därefter blandningen i avloppet. Jag hade också problem med lukt direkt efter att jag installerat en septitank av aluminium i min Vega.

Kom fram till att det berode på att jag inte spolat tillräckligt länge, så det var kvar avföring i slangen. När jag spolat över ordentligt till septitanken känner jag ingen lukt. Jag stänger också alla kranar ordentligt efter toabesöket . Risken för dålig lukt minskar om man inte har manlucka. Avstängningsventiler – kranar. Alla anslutningar under eller nära tankens botten bör ha avstängsventiler.

Använd kulventiler, inte slidventiler. I vissa system behövs tre-vägsventiler eller Y -ventiler, för att skifta mellan sugtömning och tömning till sjön. Det finns flera sätt att installera en septitank på en båt. Med tanken ovan vattenlinjen slipper man hävert effekten som kan uppstå när vattnet utanför båten vill fylla tomrummet i septitanken.

Sugtömning på septiktank ovan vattenlinjen. Har man dock septitanken under vattenlinjen . Filter av aktivtkol för septitanksventillation. Green Viking Saneringsvätska. Förhindrar dålig lukt från toalett och septitank.

Består endast av produkter från naturens kretslopp.