Uncategorized

Rent vatten till alla

UNICEF kämpar för att förändra. Detta görs på alla nivåer i samhället, vi påverkar regeringar men har också nära samarbete med lokala organisationer som finns på plats i byar på landsbygden. Mål är att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

En mycket stor andel individer som lever i fattigdom saknar tillgång till rent vatten och . Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

WaterAids vision är en värld där alla , överallt, har rent vatten , sanitet och hygien. Du kan vara med och förändra liv bland världens fattigaste och mest marginaliserade människor. Varje dag går miljontals kvinnor för att hämta vatten. Under hela mars månad tar vi tillsammans med dig viktiga steg för att . I alla fall för oss som bara behöver vrida om kranen. I Sverige är rent vatten en självklarhet men så är det inte överallt.

I många länder måste människor vandra i timmar för att hämta vatten till sina familjer.

Det är en tung, tidskrävande och riskfylld uppgift. En vattenkälla av bra kvalitet skall kunna ge minst liter vatten per person per dag och ligga max en kilometer från bostaden. Mål nummer bland FN:s globala mål för hållbar utveckling handlar om att säkra hållbar tillgång till bra vatten och sanitet för alla , med delmål om att tillgodose allmän och jämlik tillgång till rent.

Människan är beroende av vatten för att överleva och för produktion av bland annat livsmedel och energi. Orent vatten och bristande sanitet hotar människors hälsa, framförallt i . Vi själva startar med att skänka ett sammanträdesarvode. Alla bidrag är naturligtvis varmt välkomna, både från medarbetare, kunder och . Hör Länsstyrelsens miljödirektör berätta om.

Rent vatten som räcker till alla i Skåne är inte en självklarhet. Därför är det skrämmande att över 6miljoner människor på jorden saknar tillgång till rent vatten ! I värsta fall kan därför bristen på vatten leda till konflikter. Det är med andra ord väldigt viktigt att all vattentillgången hanteras på ett . Alla människor behöver rent vatten.

Men runt om i världen är det en bristvara och många har inget annat val än att dricka smutsigt vatten. Brist på rent dricksvatten, toaletter och god hygien gör att sjukdomar sprids och att människor dör. Röda Korset jobbar för att ge människor rent vatten och god sanitet.

Nu ställer vi om blixtsnabbt – från den gråa vardagslunken till sol och bad. Men det finns en annan omställning som vi alla måste bidra till. Det handlar om att ställa om till ett grönt samhälle.

Det gäller våra vackra sjöar och vidsträckta hav, men . MÅL RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA. Tillgång till rent och säkert vatten, fungerande sanitet och hygien är grundläggande för människans överlevna hälsa och utveckling. Nu för tiden drabbas jätte många barn i Afrika på grund av att de inte har rent vatten och tillräckligt med mat.

De flesta dör innan de blir åriga på. Vatten är en förutsättning för allt liv. Watersprint AB utvecklar och skapar produkter för ett hållbart samhälle på ett miljömässigt och energieffektivt sätt. Företaget har spetskompetens inom vatten , hälsa, nanoteknik samt IT och telekom.

Watersprint grundades av Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära och Ola Hansson, . Det svenska kommunala dricksvattnet anses säkert att dricka, men ibland förekommer ändå kemiska föroreningar i det. I projektet SafeDrink utvecklar professor Karin Wiberg metoder för att tidigt upptäcka farliga ämnen i dricksvattnet, metoder som kan få internationell betydelse. Professor Wiberg berättar . Torrtid och regntid växlar med varandra, i Finland finns det tillräckligt vatten hela året medan det i Etiopien kan gå år utan tillräckligt regn. Se karta över nederbördens fördelning i världen.

Den ojämna fördelningen av vatten leder till konflikter. Vattnet i floder som rinner genom många länder skall räcka till alla. Det var några vattendrinkar som de små miljöspanarna presenterade vid torsdagens vattenfest.

Barnen på förskolan Vimpeln har gjort många experiment om vatten. Uppdraget har varit Spana på vatten och på Vimpeln har man hällt bland annat både olja .