Uncategorized

Infiltrationskassetter

Internationell tillverkare av plaströr och plastrördelar. Produktområden markavlopp, inomhusavlopp, elinstallation, tryckvatten, dränering, kabelskyddsrör och infiltrationssystem. Tillgängligt i PVC, PE och PP.

Allt inom enskilt avlopp och avloppsrening – slamavskiljare (förr trekammarbrunn ), slutna tankar, minireningsverk IN-DRÄN Biobädd 5ce, IN-DRÄN biomoduler, pumpbrunnar, fosforfällor m m. Gratis dimensionering av ditt avlopp!

Därför bör anläggningen läggas vinkelrät mot avrinningsriktningen (marklutningen). För att bestämma infiltrationsytans storlek gör man en grundlig jordanalys . Infiltrationskassetter som passar bra till efterpolering efter reningsverk. Denna lösning fungerar även till att ta hand om dräneringsvatten. Varje kasett rymmer 3liter. Det går att koplla ihop flera på längden eller ovanpå varandra.

Rinkaby Rör säljer VVS, Pipelife Compact infiltrationskassetter.

Innehåller st kassetter som motsvarar ett infiltrationssystem men tar betydligt mindre plats. Besök oss via vår webbshop, i våra butiker i Rinkaby och Jönköping. Vattnet leds bort via en fördelningsbrunn för slutlig rening i infiltrations- eller markbädd. Som sista alternativ kan vattnet ledas direkt till infiltrationskassetter utan fördelningsbrunn.

Funktion, för infiltration . Det mest geniala uppslaget är ofta överraskande enkelt – när idén väl dyker upp. Sterom minireningsverk klarar nivåerna för hög skyddszon utan efterpolering men det kan i vissa fall ställas särskilda krav som gör att efterpolering krävs. Att ställa på sandbädd för att kunna ta hand om bakterier ( efterpolering). Graf minireningsverk klarar nivåerna för hög skyddsnivå . När avloppsvattnet passerat den sista kammaren är det fritt från partiklar som kan försvåra den fortsatta reningsprocessen. Klarar svåra markförhållanden.

Kontrollera alltid med din kommun. Problemet är att min brunn ligger i en slänt i utkanten på tomten och det sluttar ganska mycket runt omkring så det är svårt att få plats . Därmed kan man ofta ha en mindre underliggande infiltrationsyta än en konventionell infiltration. PIPELIFE SEPTIC COMPACT II KOMPL INF.

Kassetter Septic Compact.

Komplett paket med st infiltrationskassetter och st anslutningssats. Priser inklusive moms Preliminära lagersaldon för Grums. Slamavskiljare Septic III. Ja, sådär kan ni ju inte ha det, tänk på miljön ! Beroende på mängden avloppsvatten ni åstadkommer, så är det en avvägningsfråga hur ni löser problemet. Jag tycker ni ska köpa infiltrationskassetter från exempelvis PipeLife, köp ett paket (6st) och dela på det.

Billigare och bättre än markbäd på alla sätt.