Uncategorized

Blandarfäste montering

Gör en kottling (mellan två reglar) för att kunna fästa blandarfästet ordentligt. En stödkloss en bit ner på rören rekommenderas. Rören fixeras vid stöd- klossen. FM Mattsson garanterar produktens funktion om bransch- reglerna och produktens monteringsanvisning följs.

Max arbetstryck MPa (bar) och max arbetstemperatur 100°C eller det som gäller för röret.

Avtätat mot vatteninträngning i vägg. Medföljande röravtätning skall monteras. M26xför lödfri anslut- ning. Kopplingar för och mm ingår i förpack- ningen. Avsett för Cu- rör, för mjuka och halvhårda rör används stödhylsa.

Säker Vatten-väggen och avtätas mot tätskiktet. För Multilayer-rör gäller dock kapmått: mm från vägg.

Tryck mediaröret hårt in i väggen och märk jäms med nippeln. Trä packningen på fixturen. Skruva brickan för hand på fixturen. Stödhylsa skall användas på mjuka och halvhårda kopparrör.

RTIFIERAT LEDNINGSSYSTEM. Prisolrör skalas och plasten skärs mm utvändigt vägg. Kapa rören (1) enligt tabell. Putsa av grader efter kapning.

Montera stödhylsor (ej medlevererade) på mjuka och . Villkor för en lyckad montering. Skyddsrör skall vara avtätat mot tätskiktet. Extra tätning mellan tätningsmembran och vägg krävs för väggmatta med struktur grövre än 1mm.

Blandarfäste för dold rördragning M26X5. OBS – st förpackningar. Montering på betongvägg – sätt silikon före och efter plugg. Följ monteringsanvisningen för LK Vägg- bockstöd Grip.

När jag skall montera blandarfästet (FMMatsson) till duschblandaren så står det att skruvarna inte får hamna i en kakelfog. Vi rekommenderar att du anlitar en auktoriserad VVS-montör. SC I detta avsnitt ska vi montera en duschmodell SCDu behöver.

Skruvinfästning skall göras i massiv konstruktion, i betong, reglar eller. VATETTE BLANDARFÄSTE 1C-C, DY12. Excenterkopplingarna skruvas på blandarfästet.

Byte av blandare med dold rördragning. När väggbeklädnaden är på plats kapas rören. Dra åt muttrarna växelvis.

Kap- måttet kan variera beroende av blandarfäste (se instruktion som följer med blandarfästet).