Uncategorized

Wilo pumpar sverige

Wilo -gruppen är en världsledande tillverkare av pumpar och pumpsystem för vattenförsörjning och klimatteknik. Våra filialer och medarbetare hjälper dig över hela landet med alla önskemål för dina projekt. Har du frågor, problem eller behöver du information? Få kontakt med rätt kontaktperson direkt för råd och praktisk hjälp. Wilo- produkt, åberopa reklamation eller enbart nyfiken på vad vi kan erbjuda när det gäller drift och underhåll?

WILO Sverige AB är ett helägt dotterbolag till tyska WILO SE.

Huvudkontoret för den svenska verksamheten med företagsledning, marknadssupport, lager och logistik finns i Växjö. Vi har många olika pumpar i vår webbshop, bland annat från leverantören Wilo. Wilo är en av världens ledande tillverkare av pumpar och pumpsystem som används inom både fastighet, industri, vattentransport och avloppshantering. Här hittar du ett generöst utbud av många pumpar men också användbara tillbehör och . Ett stort urval av pumpar och tillbehör. Cirkulationspump med våt motor avsedd för tappvatten med unionsanslutning Rp ½ och blockeringssäker synkronmotor avsedd för cirkulation av tappvatten.

Wilo Sverige , Växjö (Växjö, Sweden). WILO är en av världens ledande tillverkare av pumpar och pumpsystem.

Med Sveriges bredaste pumplager och en vältrimmad supportavdelning är huvudkontoret i Växjö navet för den nordiska verksamheten. Pumpen Intelligenz från Wilo står för skräddarsydda lösningar och högeffektiv teknik. Pumpar för väg- och vattenbyggnad och byggindustrin. Fartfyllda vattenlekar med Wilo – pumpar.

Wilo -Stratos GIGA – högeffektiv pumpteknik för större värme- och kylsystem. WILO erbjuder nu som första pumpleverantör fem års materialgaranti på samtliga våta pumpar för värme-. Garantin gäller för pumpar köpta och installerade i Sverige.

Fem års garanti gäller från och med ursprungligt installationsdatum av pump. En grundläggande förutsättning för att . Tappvarmvattencirkulation. Monteras frihängande i ledning. Kopplingslock får aldrig vara riktat nedåt. Dessa instruktioner innehåller viktig information som ovillkorligen skall efterföljas vid in- stallation och drift av pump.

De måste därför läsas av både installatör och driftsperso-. Solfångarpump eller intelligent självreglerande cirkulationspump för vattenburet värmesystem. Två moder, tryckstyrd som cirkulationspump och steglös varvtalsstyrning för vattenflödet till solfångaren.