Uncategorized

Vattenmätare

Carl Wilhelm Siemens en vattenmätare i England som till skillnad från tidigare modeller visade vattenförbrukningen direkt. Bland de första vattenmätare som användes i . I flerfamiljshus är det vanligt att kostnaden för vatten ingår i hyran, då finns det bara en vattenmätare i varje fastighet. Så läser du av din vattenmätare.

Vattenmätaren ska läsas av minst en gång per år.

Rapportera in det avlästa värdet till oss. Utifrån avläsningen beräknas en årsförbrukning. Kom ihåg att vattenmätaren måste läsas . Med jämna mellanrum tas därför mätaren in för kontroll och genomgång. MULTICAL är helt anpassningsbar och en utmärkt lösning i administrationssystem för fastigheter.

Mätaren stödjer över olika kommunikationsprotokoll, trådad eller trådlös anslutning. Används som varm- och kallvattenmätare i bostäder och industri. Din vattenmätare ägs av VIVAB men du läser själv av den.

Avläsningen ligger till grund för din faktura, vi debiterar en uppskattad förbrukning baserad på dina tidigare avläsningar. En regelbunden avläsning av vattenmätaren är viktigt för att du ska få en korrekt debitering. Dessutom är det ett bra sätt att hålla . Vi följer de anvisningar för montering av vattenmätaren som finns i vår branschorganisation Svenskt Vattens publikation P1Kallvattenmätare. Om du bara är ansluten till Norrköping Vatten och Avfalls spillvattennät och använder ditt eget vatten, ska vattenmätare sitta efter fastighetens egna va-utrustning som t. Vattenförbrukning mäts genom en vattenmätare.

Den sitter på ledningen som går in i fastigheten, och mäter det vatten som hushållet använder. Alla fastigheter som är anslutna till det kommunala vattennätet ska ha en vattenmätare som mäter av din vattenförbrukning. För att man ska veta hur mycket vatten varje hushåll förbrukar och för en korrekt debitering måste vattnet mätas. Karlstads kommun äger vattenmätaren, sätter upp, byter ut och kontrollerar den. Som fastighetsägare är du skyldig att upplåta plats för mätaren samt ge huvudmannen (kommunen) . Den ligger till grund för de debiteringar av vattenförbrukningen som görs.

Vatten- och avloppsverksamhetens kostnader täcks av avgifter som du som kund betalar. Vi på Mälarenergi äger vattenmätaren, men det är du som fastighetsägare som äger och ansvarar för att underhålla installationen (allt utom själva vattenmätaren). Det är därför du behöver ha en vattenmätare.

Vi ska ha möjlighet att. Så här läser du av och rapporterar in mätarställningen på din vattenmätare.

Sep Information om vattenmätare. Fastigheter som är anslutna till det allmänna dricksvattennätet har normalt en vattenmätare installerad som mäter vattenförbrukningen. I undantagsfall kan även vattenmätaren vara monterad . Vi håller reda på hur mycket vatten du förbrukar genom att installera en vattenmätare i din fastighet.

Fjärravlästa vattenmätare. På den här sidan kan du läsa om vattenmätare och det byte till fjärravlästa mätare som nu genomförs i Nyköpings kommun. Bytet innebär att du framöver inte kommer att behöva lämna in .