Uncategorized

Vattenmätare qn 2 5

Vem avgör vilken storlek jag ska ha på mätaren? Vi kan hjälpa till med rekommendationer och uträkning av vilket flöde som behövs till fastigheten. Till en vanlig villa används en mätare med storleken Qn , 5. Funktion, för tappkallvatten . Vad betyder Qn, , Qnoch Qn10?

Qn står för normalflöde och siffran bakom är ett storlekstal för hur mycket vatten som som kan passera mätaren på en timme. Qn, berättar att mätaren som mest kan hantera ett flöde på , kubikmeter per timme. Qn, är vanligast i villor, Qni flerfamiljshus och Qnoch större i . Packning för vattenmätare Qn, 5. För mätare från och med MID Q3-till Q3-från och med KVMD qn, till och med qn1m. Dessa konsoler medför praktiska fördelar vid mätarmonteringen och ofta även lägre installationskostnader än andra uppfästningsanordningar.

Mätarkonsol skall vara fast . Kontakta vår hjälpsamma kundservice!

RPASSBIT PVC FÖR QN, VATTENMÄTARE L-196PVC. Logga in för att se prisuppgifter. Artikelinformation Varianter Reservdelar. Parallellkopplade vattenmätare.

Högst fyra mätare får parallellkopplas och alla mätarna ska då ha samma storlek. Det är viktigt att det finns avstängningsventiler vid varje mätare och att varje mätare är fast . Anslutning efter kop- pling. Största tillåtna felvisning enligt Swedacs bestämmelser: Dimensionering. Vid dimensionering kan tryckfallet i vattenmätare tillåtas uppgå till . Justerbart djup genom påbyggnadssektioner. Invändig korrosionsbeständig stege fast monterad.

Förhindrar överskridning av maxtryck i tappvattensystemet. Körbar brunnsbetäckning som tillval till KZ mätarbrunn Qn , och Qn6. Det kan ibland vara svårt att finna lämplig mätarplats i enbostadshus, exempelvis inom källarlös byggnad.

Godkännande av placering av mätare i skåp bör . Den fasta mätaravgiften beräknas utifrån hur stor vattenmätare du har.

Villor och fritidshus har oftast en mätare som heter qn , 5. Storförbrukare har ett antal mätare i olika storlekar. På platsen ska du ha monterat en horisontell fast förankrad mätarkonsol enligt måtten på sid 1. Den ska vara utrustad med avstängningsventiler på in- och utlopp, se bild nedan, samt vara an- passad till en vattenmätare i storlek qn , 5.