Uncategorized

Vattenförbrukning toalett

En vattentoalett av äldre modell använder mycket stora mängder vatten vid varje spolning. En vanlig vattentoalett använder ca liter vatten per person och dygn, eller ca av hushållets totala vattenanvändning. På nyare, snålspolande toaletter är det vanligt med en spolning för lilla spolningen (ofta ca liter) och en för . En dusch på minuter motsvarar i snitt liter varmvatten medan en dusch på minuter förbrukar cirka 1liter varmvatten².

Spara vatten genom att duscha kortare tid. Duscha istället för att bada i .

Vatten är en stor kostnad och här finns det mycket att tänka på som kan spara en rejäl slant i din plånbok och som dessutom minskar miljöpåverkan. Kontrollera att kranar och toaletter är täta och inte droppar. Droppar det från varmvattenkranen blir kostnaden. I genomsnitt använder varje person i Sverige 1liter vatten per dygn.

Vi använder vatten till mycket mer än att bara dricka. Det mesta går åt för att sköta den personliga hygienen. Det används också till industrier och att fylla badbassänger.

De största vattenmängderna i hushållen går åt till: liter för.

Något som varken miljön eller du som hyresgäst är betjänt av. En jämförelse visar att även ett litet läckage i en kran gör att liter vatten slösas bort varje dygn. Ofta används den teoretiskt framtagna användningen som en jämförelse för att avgöra de besparingar i kommunvattensystemet som eventuellt kan göras. WC: Vid spolning i en toalett används upp till liter vid varje spolning, eller 2-liter vatten med en snålspolande toalett. Har du dubbla knappar på din toalett så är det den stora spolningen jag menar.

Den rekommenderas vid normala bajsportioner. Vad används vårt dricksvatten till? Det kommunala dricksvattnet, där ingår inte egna brunnar, används inte bara för att dricka utan även till mycket annat. Till exempel att tvätta sig me för att spola i toaletten , fylla badbassänger och inom industrin. Mindre vattenförbrukning ger minskade kostnader för husägarna.

I äldre toalettstolar använder man 10–liter vatten. Snåla toaletter ger problem i äldre hus. Snålspolande toaletter sparar vatten men kan orsaka stopp i avloppet, speciellt i bostäder som har äldre avloppsrör. Där gäller det att använda så lite papper som möjligt och att spola flera gånger, vilket innebär att själva besparingen försvinner.

Var på jakt efter en sådan till sommarstugan där jag har sån där sluten avloppstank, trist att behöva betala en massa . Om din toalett rinner så kan det lätt kosta tusentals kronor. Och skulle toaletten vara en äldre modell, som dessutom slukar mycket vatten vid varje spolning, sparar du ännu mera.

I början av veckan kopplade jag upp mig på en av mina fastigheters fjärrvärmesystem. I systemet kan man se aktuella värden för alla av systemets olika delar. Men för den som är intresserad av att spara vatten via sitt WC kan det vara idé att sätta in en dubbelspolande toalett. Det finns flera fabrikat att välja mellan, som IDO, IFÖ, Svedbergs eller Gustavsberg.

De har två lägen, där det rikspolande kan ställas på – liter per spolning och det snålspolande på 3 . Rent vatten är en mänsklig rättighet. Varje dag dör ändå 8barn under fem år på grund av smutsigt vatten , brist på toaletter och dålig kunskap om hygien. Ungefär miljarder människor på jorden saknar tillgång till rent vatten (enligt den nya definitionen som används med de globala målen). UNICEF kämpar över hela . Låter lite högt tycker jag, men med tre vuxna kanske det är ok – mina barn är fortfarande i dagisåldern och drar inte så mycket vatten ännu.

Stäng av ingående vatten till toaletten och se om läckaget slutar – en enkel felsökning. Jag hade en toalett som läckte ca kbm på fem dagar när jag flyttade in i huset. På ett dygn blir det cirka liter. En strilande kran kan förbruka ungefär 3kubikmeter per år. Av det vatten vi använder hemma är bara en liten del sånt vi dricker.

Visste du förresten att det går åt 6-liter vatten varje gång du spolar i toaletten ? Och när du duschar går det åt ca liter per . Moderna toalettstolar använder mycket mindre vatten än äldre modeller. Bor du i hyresrätt eller av annan anledning inte har möjlighet att byta toalettstol kan du minska vattenförbrukningen ändå med en flaska eller vanlig tegelsten som läggs i tanken. En genomsnittlig person går på toaletten sex gånger per dygn.