Uncategorized

Vattendimma sprinkler

Därför har släcksystem med vattendimma utvecklats och för speciella applikationer ersatt konventionell sprinkler. Vattenmängden reduceras till bara en tiondel vilket underlättar installationen och minimerar risken för följdskador. Vattendimma släcker och kyler miljövänligt!

Vatten är ett ämne som inte bara är ofarligt för miljön, det är även ett mycket effektivt släckmedel. Läs mer om våra olika släcklösningar på vår webbplats. Vid förbränning krävs att tre komponenter finns tillgä.

Vattenspray aktiveras av någon typ av detekteringssytem. För att åstadkomma de små dropparna används ett högre tryck än i vanliga sprinklersystem. Vatten är ett mycket effektivt släckmedel, främst för dess förmåga att absorbera värme, både som ämne och vid fasövergången från vätskefas till gasfas. Brandskyddsföreningens Service AB.

Större vattendroppar kyler brandbasen. Sprinkler vs vattendimma. Små vattendroppar kyler flamman. Mycket små droppar – ung som gassläck- system.

Undertak- och övergolvsutrymmen där den primära brandrisken och brandbelastningen utgörs av elkablar på kabelstegar är en annan tillämpning där vattendimma kan användas som ett alternativ till traditionella sprinkler.

I dessa fall är munstyckena optimerade för att ge en bra täckning och aktiverar dessutom snabbare än . Utbildning i sprinkler – och vattendimma -anläggningars drift. Kurserna är vanligtvis en halv dag långa. Vi arrangerar kurserna om släckningsanläggnings drift i Svenskfinland eller i samarbete med. Om du också ansvarar för en brandlarmanläggning, erbjuds en egen kurs.

Fast response” munstycken, ofta med mm eller 1. You can follow any responses to this entry through the RSS 2. You can leave a response, or trackback from your own site. Efter en lyckad släckinsats kan vattenskadorna vara större än brandskadorna. Riktlinjerna redovisar Regionservice inriktning och egen ambition avseende installation av automatiska släcksystem i samband med ny-, om- och tillbyggnadsprojekt. Riktlinjerna är upprättade i syfte att ge klarhet i hur Regionservice vill utforma släcksystemen och för att skapa enhetlighet i regionen.

Våra målgrupper är i första hand hotell, vårdsektorn, äldreboende och skolor. Systemet har en varaktighet på cirka minuter och kan kopplas till till exempel trygghetslarm. Det är viktigt att understryka att mobila släcksystem med vattendimma inte kan användas för att kompensera dåligt byggnadstekniskt brandskydd.

De kan heller inte ersätta sprinkler (boendesprinkler) i byggnader . Problematiken kring brandskydd i sjukhus rör framför allt utrymningssäkerhet. Hur kan man utrymma personer som behöver assistans för att tas sig ut till säkerheten vid händelse av brand. För att fördjupa sig i detta så kan man läsa rapporten Tolerable Fire Risk Criteria for Hospitals. Gemensamt med Q-Fog är att de enbart arbetar med vattendimma under högt tryck för att på det mest effektiva sättet bekämpa bränder med minimala .