Uncategorized

Vatten toalett

Med toalett , talspråkligt toa, avses vanligen ett rum för en klosett, oftast en vattenklosett, med uppgift att uppsamla och vanligen även avlägsna kroppsligt avfall, främst urin och avföring. Toalett kan även betyda personlig hygien. Både hos de högre och lägre klasserna använde man även vatten för rengöring.

En vanlig vattentoalett använder ca liter vatten per person och dygn, eller ca av hushållets totala vattenanvändning. På nyare, snålspolande toaletter är det vanligt med en spolning för lilla spolningen (ofta ca liter) och en för . För många husägare ligger det närmast till hands att installera en vanlig WC.

Dessa är användbara om det till . Plocka fram miniräknaren och multiplicera antalet liter med kostnaden. Med andra ord finns det all anledning att genast gripa in när man ser att det rinner vatten i toaletten. Inte nog med att det kostar pengar.

Det är också slöseri med miljöresurser och vattnet lämnar ofta kalk- och smutsränder efter sig. Hur funkar en “vanlig” toalett ? Följ länken här för att komma till en flash- animation där du själv kan se vad som händer när du spolar. När du trycker ner spolningshandtaget (handle) så drar en kedja upp en spolningsventil (flush valve ).

När ventilen öppnar så tömmer denna cisternen på vatten rakt ned i . Den november är det FN:s internationella världstoalettdag, där globala sanitetsfrågor uppmärksammas världen runt. Totalt stopp i toaletten ! Sveriges vanligaste fulspolning är snus. Kontrollera att kranar och toaletter är täta och inte droppar. Droppar det från varmvattenkranen blir kostnaden. Det vill säga, en avloppsanläggning som endast är avsedd för to.

Snåla toaletter ger problem i äldre hus. Snålspolande toaletter sparar vatten men kan orsaka stopp i avloppet, speciellt i bostäder som har äldre avloppsrör. Där gäller det att använda så lite papper som möjligt och att spola flera gånger, vilket innebär att själva besparingen försvinner.

Observera att Du kan behålla din gamla markbäd infiltrationsanläggning för behandlingen av BDT vatten , men Du byter ut toaletten mot en ny Dubbelspolande (urinsorterande) Wc –DUBBLETTEN. Något som varken miljön eller du som hyresgäst är betjänt av. En jämförelse visar att även ett litet läckage i en kran gör att liter vatten slösas bort varje dygn. Extremt snålspolande toaletter.

Om du installerar ny vattentoalett så krävs en toalett som spolar mindre än liter per spolning som genomsnitt. Välj Jets vakuumtoaletter och vakuumsystem till ditt enskilda avlopp. Det finns två sorters toaletter som fungerar med så . Att råka ut för stopp i toaletten är aldrig kul, speciellt inte om det händer när du besöker någon annans toalett.

Om du inte har någon vaskrensare nära till hands är det inte heller det enklaste att lösa den problematiska situationen. Men nu kan du vara lugn: det finns andra metoder för att få toaletten att spola . Min toastol har slutat att ta in vatten efter en spolning, för att få den att ta in vatten igen måste jag stänga av ballofixen till den och sedan vrida på den igen långsamt. Den låter även väldigt mycket om jag har ballofixen öppen på max. Toan är snart år gammal, vet ni vad som kan vara fel?

Tanken är alltså att man ska spola med vattnet man använder i handfatet. God idé men jobbigt utförande då det här ser ut som att man måste grensla toaletten.