Uncategorized

Vatten avstängningsventil

Om dina avstängningsventiler är trasiga eller saknas, kontakta en VVS-firma för åtgärd. De flesta försäkringsbolag kräver att du har . LK 5ThermoFill påfyllnadsventil vinkel kläm 15. Ventilen har integrerad avstängning med kulventil och backventil, vilket säkerställer öppning även vid låga differenstryck.

Ventilen kan även användas som avstängningsventil i tappvattensystem.

Jag har gamla avstängningsventiler på mitt inkommande vatten som inte fungerar som de ska, utan det smiter förbi vatten även när de är stängda. Avstängningsventil i gatan? Välkommen in till en riktig VVS-leverantör! Det händer att avstängningsventilens rattar släpper från sina fästen med svåra vattenskador som följd.

Om ratten lossnar finns även risk att skadas av såväl ratten som av det trycksatta vattnet. Visa filter Stäng filter. LK 5är omtalad som ”Champagnekorken”.

I många samfälligheter med radhuslängor finns vid gaveln på varje länga en brunn med avstängningsventil för inkommande vatten.

Dessutom kan finnas ventiler för större delar av anläggningen. Vill man istället reglera flödet så används med fördel våra reglerventiler. Rapportera in ventil LK5till kommunen. Om du har avstängningsventil LK5ska du meddela detta till kommunen. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för och bekostar bytet av ventilerna, men arbetet ska samordnas med kommunen som måste stänga av vattnet in till huset i samband med bytet.

Avloppsvatten Vatten som leds från fastigheter, gator och vägar indelas i spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten. BDT- vatten Bad-, Disk- och Tvättvatten från hushåll. Om ventilen innan vattenmätaren inte stänger kommer det att läcka ut vatten på golvet alternativt spruta ut när vi tar bort mätaren, och det vill vi undvika. På senaste tiden har det vid några tillfällen uppstått mindre vattenläckage i lägenheter i fastigheten.

Vi vill därför uppmana alla att kontrollera så att ni vet var ni har ventilerna för att stänga av vattnet i lägenheten. För att enklast kontrollera så att dina ventiler . I vissa lägenheter finns dessa ventiler placerade på mer än en plats inne i lägenheten, till . Back- och avstängningsventil SYR kan användas för alla anläggningar som påfyllningsventil för varmvattenberedare, elektriska vattenvärmare, pannor etc. Jämför priser och läs recensioner på Övrig VVS.

Fungerar både som en avstängningsventil och regleringsventil. För både kallt och varmt vatten.

Kulventiler används som avstängningsventiler för en mängd olika applikationer, allt från blyfria installationer för tappvatten i fastigheter till kryogena applikationer med exempelvis LNG inom industrin. Tätningsringar, EPDM-gummi. Användningsområde: Media, Vatten. C – Ventil med gänga alt.

Invändig gänga enligt ISO 228.