Uncategorized

Värmekabel industri

Inom industrin har värmekabeln ett brett användningsområde. Vi har ett stort sortiment av parallellresistiva kablar med konstant effekt och självbegränsande egenskaper samt serieresistiva kablar med mineralisolering eller teflonisolering. Våra kablar är utvecklade för att klara de tuffaste industriella applikationerna och vi . Den självreglerande värmekabeln består av två parallella ledare ingjutna i ett halvledarmaterial som anpassar sin effekt efter omgivningstemperaturen.

När temperaturen ändras, förändras egenskaperna för materialet.

Vid temperaturhöjning sjunker effekten och omvänt när den kyls, det vill säga effekten ökar. R-et i namnet på vår självreglerande värmekabel ELSR-R är en förkortning av ” rund”. Den här värmekabeln är särskilt framtagen för att skydda dörrar och tätningar i kylrum mot frost samt för andra användningsområden där det krävs en rund värmekabel.

Den används ofta i kylvattenledningar på bryggerier och hos . De vanligaste är frostskydd för att motverka isbildning i dörrkarmar till frysrum och containrar. De kan dessutom användas för temperatur- bibehållning på behållare , rör, ventiler och hängrännor inom processindustrin mm. EVPs har ett stort sortiment av värmekabel för industrins behov, vi har kunskapen av projektera och leverera komplexa värmekabelprojekt.

Våra produkter används inom exempelvis petrokemi och tillverkningsindustri. Nexans erbjuder en mängd olika värmekablar och värmemattor för inomhuskomfort, snö och is smältning på trottoarer, uppfarter, tak och avlopp, och frostskydd av vattenrör. En nyhet är självhäftande mattor med säkra integrerade skarvar.

Läs mer om Nexans värmekablar här. Pentair Thermal Management är ledande när det gäller produkter och tjänster inom området värmekabel för industrin. Vår servicedivision Tracer betraktas allmänt som den bästa leverantören av nyckelfärdiga värmekabelsystem. I vardagen möter du Kimas värmekabel när du sätter dig i det sköna uppvärmda bilsätet på vintern, eller när du tar den varma handduken från handdukstorken i badrummet. Kimas värmekablar och värmeelement bidrar till att hålla igång produktionen i många industrier och användnings- områdena blir allt fler.

En självbegränsande parallellresistiv värmekabel för bibehållning av processtemperaturer i rör och tankar upp till 1°C, vilka kan utsättas för ångrensning. Den kan också användas för frostskydd av grova rör och för applikationer med hög temperaturexponering. Raychems XTV-kablar är Ex- godkända. Självbegränsande värmekabel har blivit populär då den kan kapas till på och färdigställas på arbetsplatsen och avger samma effekt oberoende av längd vilket gör att den enkelt kan lagerhållas av installatör och industri.

Längder kan göra från till ca. Kan även användas för att bibehålla processtemperaturer upp till °C. För organiska frätande kemikaler används -CT (yttermantel av fluorpolymer).

Värmekabel för varmhållning. Egenskaper: – Mattan kan göras i stort sätt i vilken form som helst. Lätt och snabb att applicera. Litet utbyggnadsmått monterad. Anslutningsspänning: Valfri.

UL-godkännand på begäran. T: Silikonisolerad matta. TA: Med klister för permanent fixering. Med integrerad vattentät genomföring för ETL-och FrostGuard värmekabel. Används när man vill gå in med värmekabeln inuti vattenrör.

Den koniska packningen är slitsad för att underlätta montaget på värmekabeln. Konstruerad för vattentryck, max Bar. Hus och mutter av mässing CW626N lämplig för . För hållbar energieffektivisering.

ENORM BESPARINGSPOTENTIAL. Industrin står för en stor del av Sveriges utsläpp av växthusga- ser och för mer än en tredjedel av den slutliga energianvänd- ningen i Sverige. Våra specialtillverkade system används idag i alla möjliga industrier där man är beroende av värme för drift eller produktion.

Oberoende industri eller användningsområde så erbjuder vi en lösning. Har ni förfrågningar eller funderingar så kontakta oss gärna redan idag för att få en kostnadsfri rådgivning. IHPs värmemattor används över hela världen i en mängd olika industrier , allt från läkemedelsindustri till kemisk industri , kosmetisk tillverkning och livsmedelsindustri.

IHP har ett mycket brett sortiment av värmemanschetter, värmebälten, värmefiltar och värmepaneler. Alla våra produkter är anpassade för användning inom .