Uncategorized

Värme stuprör

Värme är en bra lösning på många typer av kalla problem. Till exempel snö i rännor och stuprör. Snön blir till is och orsakar frostsprängningar i fastigheten. Eller bildar istappar som kan lossna och orsaka betydligt värre skador. Med en värmelösning i rännor och stuprör smälter snön bort innan den ställer till problem.

Färdigkopplad automatikbox för styrning av värme i stuprör och hängrännor. Max st värmeslinga A, 2V. Elektronisk dubbeltermostat ETR med st givare.

Strömindikering, visar att ström går genom värmekabeln. Ebeco Värmekabel för stuprör och hängrännor. Frostvakt värmekabel förebygger tillfälliga problem med istappar i hängrännor och skador orsakade av igenfrusna stuprör. Någon som har testat att använda sig av värmekabel i hängrännor, har lite problem med överfulla hängrännor för tillfället. Effektiv snösmältning för stuprör och hängrännor Defrost Gutter smälter is och snö på tak, i hängrännor, stuprör och avloppsrör.

Kabeln är självbegränsande och reglerar sin uteffekt beroende på omgivningstemperatur och. Hängrännan tillverkas av svenskt lackerat kvalitetsstål, Prelaq Nova från SSAB. Stålkärnan är belagd med ett självreparerande zinklager och ytan är lackerad med en high-built polyester för att motstå blekning på grund av solsken och vind.

Denna metod innebär att produkterna har en mycket god beständighet mot . GM-2X – den självbegränsande värme – kabeln för frostskydd av hängrännor och stuprör. GM-2X är en självbegränsande värme – kabel som automatiskt anpassar sin värme – avgivning (effekt) efter aktuellt läge. Mer värme avges vid kallare partier.

Värme – kabeln bildar en kanal där smältande snö och is enkelt och säkert. Hos BAUHAUS finns ett stort utbud av hängrännor, stuprör m. Vi har allt som krävs för ett komplett vattenavrinningssystem från kända varumärken som t ex. Självbegränsande värmekabel på metervara för hängrännor och stuprör. Frostskyddskabel EB-TRACE T-1 självbegränsande värmekabel.

Avsedd för frostskydd av stuprör , hängrännor, takanläggningar och dylikt.