Uncategorized

Urinsorterande torrtoalett

En urinsorterande torrtoalett har ett utlopp för urin i den främre delen av toaletten. I vissa toaletter ingår en spolningsfunktion av urinskålen, andra spolas med en kopp vatten vid behov. Det finns urinsorterande.

Urinen kan med fördel användas som gödsel och fekalierna komposteras. Eftersom urin och fekalier aldrig blandas uppstår ingen jäsning och därmed inte heller någon latrinstank. Multrum och mulltoaletter.

Urinsorterande torrtoalett. Extremt snålspolande toalett (självfall). I denna broschyr beskrivs endast vakuumtoaletter och urinsorterande torrtoaletter . Torrtoaletter kräver ingen anmälan eller ansökan för att få installera. För exempelvis mulltoaletter krävs en anmälan om kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall för att få ta hand om latrinet och för urinsorterande. Metoder för småskalig avloppsvattenrening: Infiltration.

De vanligaste lösningarna är att man har en urinsorterande torrtoalett , ett multrum med mulltoalett eller ett traditionellt utedass. I handeln finns gör-det-självsatser och ritningar för utedass att köpa. Utrymmet för latrintunnan bör ventileras.

På ett lätt sätt kan utedasset kompletteras med en urinsorterande insats och en dunk för uppsamling av urin. Att montera urinsorterande insats i ett befintligt torrdass minskar problem med flugor och . Sluten tank och infiltration av BDT x x. WC med minireningsverk och efterbehandling (reningsnivå beror på fabrikat och efterbehandling) x x. Med urinsorterande toalett menas en toalett där urin och avföring går till skilda behållare direkt från toalettstolen. Meningen är att man sedan ska använda urinen som gödningsämne efter att den har blandats ut med vatten. Installerar man urinsorterande toaletter klaras kraven för hög skyddsnivå.

Exempel på andra tekniker som också klarar hög skyddsnivå. I en urinsorterande torrtoalett finns det i den främre delen av toaletten ett utlopp för urin. Urin kan spädas med vatten och användas som gödning i tillexempel rabatter. Urinen samlas i en urintank och övrigt avfall i en behållare under toaletten.

I anmälan för att inrätta torrtoalett anger du hur hantering av urin kommer att ske. Slutsatsen var att urinsorterande torrtoalett med BDT till kompaktfilter var lämpligt som tillfälligt avloppssystem. Antal personer i hushållet. Ansökan avser inrättande av.

Efterkompostering i latrinkompost. Uppgifter om latrinkompostering. Enkelt och mycket lätt att installera, kan värma upp toarummet på vintern, kan komposteras.

Ganska dyrt både i inköp och nya påsar, ingen urinseparering, fungerar inte vid elavbrott.

Har ett utlopp för urin som går genom en ledning till en uppsamlingstank. Förmultningstoalett, mulltoa, multrum. Annan typ av toalett (bifoga beskrivning). Beskriv hur fekalier ska tas omhand.

Fekalier tas omhand genom.