Uncategorized

Urinseparering

I en urinsepareringstoalett skiljs urinen av och fekalierna (bajset) torkas ut. Urinen spolas med lite vatten medan fekalierna faller ned i ett uppsamlingskärl i en enkelspolande toalett. Urinen samlas upp i en tank för att lagras under vinterhalvåret.

Tanken grävs ner eller ställs i ett kallt utrymme för att minsta . Har just byggt klart ett utedass med urinseparering och kommit underfund med att det verkligen gör skillnad på lukt när man separerar. Har stuckigt ned huvudet i hinken och sniffat flerar gånger men knappt kännt något 🙂 Jag gick den lata vägen och köpte en urinseparerings insats från clasohlsson för .

Torrdass 5är enkel att montera och ger dig alla fördelarna med urinseparering – minskad hantering och minskad lukt tack vare att urinen leds bort från resterande avfall. Den ger en god komfort även under årets kallaste månader och tack vare urinseparationen förenklas efterhanteringen av avfallet. Vi har bland annat förbränningstoaletter och urinseparerande toaletter. Urinseparerande torrtoaletter skiljer vått från torrt. Urinen kan med fördel användas som gödsel och fekalierna komposteras.

Eftersom urin och fekalier aldrig blandas uppstår ingen jäsning och därmed inte heller någon latrinstank. Kretsloppskrav i min kommun – är det bra? Separett sits med urinseparering , plastbit?

Kan skorsten till utedass minska lukt? I urinsepareringspaketet ingår en löstagbar hygieninsats, uppsamlingsring, urinspridarplåt samt slangar för ihopkoppling. Tillvaratagande av urinet i uppsamlingskärl för bevattning under växtsäsong.

Löstagbar urinseparerande insats för befintliga . Om du har en torrtoalett eller urinseparerande toalett finns det möjlighet att själv ta till vara avfallet. Kompostering av latrin är ett sätt att hygienisera avfallet från en torrtoalett, för att få bort smittämnen och bakterier, innan du sprider den färdiga mullen i trädgården. Tillstånd för latrinkompostering krävs . Om man använder Aquatron tillsammans med en urinseparerande toalett får man det perfekta kretsloppet och det mest miljövänliga alternativet plus att du slipper alla slamtömningar med lastbil. Ca 70- av närsalterna i fekalierna kan omhändertas om man använder sig av Aquatron.

Barnsitsen med delning för vått och torrt är mycket stadig och lätt att rengöra. Kommunen kommer kräva urinseparering av alla som gör en väsentlig ombyggnad eller byter system, se infobrevet. Vi som idag har en torr lösning dvs mulltoa måste ha urinseparerande toalett och en urintank. Kommunens krav på urintanken är tre kubikmeters volym vilket är en omöjlighet på många av våra bergiga . Deltagarna kom från olika delar av branschen i Norden, . Ganska dyrt både i inköp och nya påsar, ingen urinseparering , fungerar inte vid elavbrott.

Har ett utlopp för urin som går genom en ledning till en uppsamlingstank. Fekalier och papper samlas upp i behållare baktill. Krävs el: nej (utom till ev fläkt) Krävs vatten: kopp för .

Den som komposterar sitt toalettavfall och sprider urinen . De aller fleste eierne av et biologisk toalett med urinseparering mener det var enkelt å installere toalettet selv. Helt middels når det gjelder å bruke og rengjøre, tømme og vedlikeholde. Dette gjelder også oppfatningen av lukt. Fire svar skilte seg negativt ut når det gjelder tømming av hyttedoen.

För några år sedan var urinseparering en ny och spännande trend. Flera av de större projekten som då sattes igång, bland annat i ekobyar och skolor, fick dock problem. Det var inte så lätt att vänja sig vid att ? Nyheter, idéer och lärdomar från pågående projekt.

En satsning från sex myndigheter, en webbplats för alla som är intresserade av hållbar stadsutveckling.