Uncategorized

Uponor sluten tank

Anläggningstypen används när man inte kan uppnå skyddsavstånd till vattentäkter eller att tomtytan är begränsad. Mer info om slutna tankar finns på byggaavlopp. Sluten tank m³ Sluten tank 5. Den slutna tanken på m³ har en kompakt design för omhändertagande av spillvatten från fritidshus. Stigarröret med 5mm finns som tillbehör till Uponor sluten tank 3m³ och 3.

Den kan användas för fiera ändamål och är fiexiblel vid installationen vilket gör att den passar de fiesta tomter. Att den dessutom uppfyller ställda krav på miljö och hälsa, är stapelbar, lyftbar med truck, lätt . En lågbyggd msluten tank med flera användningsområden. Enkel att hantera – enkel att installera. Den lämpar sig både som tank för urinseparering, vakuumtoalett och för klosettvatten.

Tack vare den standardiserade volymen på mlämpar den sig perfekt för de som behöver hitta en ersättning för en . Tankens tömningsrör är 2mm och inlopps anslutningen är 1mm Diameter 4mHöjd 5mHöjd inlopp 5m.

Manlucka 6mm finns som tillbehör. Trådlöst nivålarm ingår ej utan köps som tillbehör. Givaren monteras i tömningsröret. Larmenhet med trådlös mottagare monteras i huset, räckvidd ca 100m i öppen terräng.

V transformator ansluts till . En sluten tank (septiktank) som tar hand om klosetthanteringen medför att merparten av närsalter, smittoämnen och mycket det organiska materialet avskilts och lagras i tanken. Inkl 2mm tömningsrör o trådburet larm. Nivålarm med m givarkabel. Larmet har även en växlande potentialfri kontakt för att koppla i t. Vi säljer även tanken utan larm.

Moms o Frakt till hela landet. Klosettvattensortering innebär att en extremt snålspolande toalett, t ex vakuumtoalett, kopplas till en sluten tank till vilken klosettvattnet leds. BDT-vatten leds till en separat reningsanläggning.

Efter hygienisering kan klosettvattnet användas för gödsling av odlad mark. Paketet innehåller: st sluten tank st nivålarm nät.

SLUTEN TANK M³ M LARM NÄT. Artikelinformation Varianter .