Uncategorized

Unidrain monteringsanvisning

För Tec Foliesystem där våtzon utgörs av. Forudsætninger unidrain opfylder kravene i bygningsreglernentet, umidrainsrtsstøt og godkendt til indbygning i alstypergulvkonstruktioner til vådrum – såveltung konstruktion i beton som let konstruktion i træbjælkelag. Wied indbygning i træbjælkelag og andre lette gulvkonstruktioner anbefales unidrainº montagesæt. Custom kan monteras med eller utan ram. UNIDRAIN CLASSIC LINE, HÖRN.

Mät från golv till tak, vägg till vägg och kapa till färdiga våder av tätskiktsduken Sopro AEB 6innan du börjar blanda fästmassan.

För mer info, se separat monteringsanvisning för AEB 640. Förutsättningar: Underlaget skall bestå av icke fuktkänsligt material som t. Utöver denna monteringsanvisning ska även Byggvägledningen som medföljer avloppsarmaturen följas. Fixtursetet är så utformat att avjämningsmassan kan rinna in under kanten på golvrännan och gaffla in . View in your browser or download as PDF here!

För ytterligare produktinformation och anvisningar se. Allmänna förutsättningar. ARDEX TRICOM monteringsanvisning.

Purus Line golvbrunn kan placeras parallellt med väggen eller i ett innerhörn.

Dermed blir det lettere å utføre et korrekt avrettingslag uten risiko for fordypninger og motsatt fall. Resultatet er at gulvflaten blir helt plan. Det gjør det lettere å legge store fliser, da tilskjæring omkring avløpet ikke er nødvendig. Enkel og rask montering.

De synliga delarna av golvavloppet kompletteras i ett senare skede och och monteras innan plattsättning påbörjas. Polypropylen) eller børstet rustfritt stål (AISI 304). Ut over dette kan man velge en sil i rustfritt stål. Wetstop checklista och kvalitetsintyg.

Stäm av vilka produkter som behövs och åtgång. Det går också utmärkt att använda tabellen för att kvalitetsdokumentera arbetet. Eventuell formolja, spackelrester, färgspill och liknande skall avlägsnas.

Fukten i underlaget får max vara. Tätskiktsbranschen och VVS-branschen har enats om regler för godkännande av golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem. Unidrain hjørnesluk med mm utløp og.