Uncategorized

Tömning av trekammarbrunn

Brunnar töms efter ett av Vakin beslutat schema som är lagt för att ge låga tömningskostnader för fastighetsägaren och för att undvika att brunnar blir bortglömda. Taxa för tömning av trekammarbrunn och sluten tank. Avgift för tömning av trekammarbrunn eller sluten tank beror på brunnens eller tankens storlek och det är en kostnad per tömningstillfälle. Alla priser är inklusive moms.

Det är kommunen som ansvarar för tömning av avloppstankar, slamavskiljare, fettavskiljare, torrtoaletter och arbetet utförs av vår entreprenör Ohlssons spol och rörteknik. Så här ofta ska du tömma.

Tömning av enskilt avlopp. Om du har en slamavskiljare, till exempel två- och trekammarbrunn , ska . Information om slamtömning. Merab fortsätter samarbetet med Ohlssons vår entreprenör för tömning av enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare. För ändamålet kommer Ohlssons att använda en slamavvattnande . Olika typer av anläggningar.

Så tömmer chauffören: Chauffören suger upp slamkakan ur första kammaren. Efter tömning är det lite vätska kvar i brunnen . Vi har sedan 15år en anläggning med trekammarbrunn som skall tömmas 2ggr per år genom en av kommunen anlitad entreprenör.

Vid flera tillfällen har dom brustit i sitt åtagande och inte tömt men ändå skickat fakturan. Vid fyra tillfällen har vi hotats med extrakostnader när vi begärt extra tömning men alla . Kan Ni vara snälla och hjälpa en nybörjare på detta med hus ? Hur vet jag när denna skall tömmas? Du som har en enskild avloppsanläggning måste regelbundet få din slamavskiljare, brunn eller tank tömd för att den ska fungera bra och inte belasta miljön i onödan.

Slamtömningen sköts av Sandahls Entreprenad AB. Det går bra att mot extra avgift beställa tömning på särskild dag, förmiddag, eftermiddag eller . Den vanligaste slamavskiljaren är en trekammarbrunn i betong, men det finns även slamavskiljare gjorda av plast. I Karlstads kommun utförs tömning av slamavskiljare och slutna tankar av Suez på uppdrag av Karlstads Energi som är kommunens renhållningsentreprenör. Du som fastighetsägare ansvarar för att din anläggning är anpassad efter gällande råd och regler. Följande regler gäller vid din . Här kan du läsa vad som gäller för slamtömning, vad det kostar och hur du gör för att beställa extra tömning eller för att ansöka om glesare tömning.

En trekammarbrunn ska tömmas minst en gång per år. Vid behov kan tätare intervall beställas. Sluten tank för fritidshus töms minst vartannat år. Ett brev skickas till dig med preliminär vecka för tömning av din trekammarbrunn.

För fastighet med helårsabonnemang sker tömning av enskilda avloppsanläggningar en gång om året och för fritidsboende en gång vart annat år. När slamsugningsbilen tömmer en trekammarbrunn sugs både slammet och vattnet upp, sedan spolas vattnet tillbaka i brunnen. Du kan ansöka om uppehåll i hämtning av slam eller tömning av latrin via vår e-tjänst “Uppehåll i sophämtning” om det handlar om en sammanhängande period av minst sex månader för .

Enligt gällande föreskrifter ska tömning av slamavskiljare (t ex trekammarbrunn , minireningsverk, köksbrunn) och slutna tankar ske minst en gång per år. Du får alltså inte kontakta någon annan aktör för tömning. Jordbruksfastigheter kan få tillstånd att sprida . Tänk på att det tillkommer en extra avgift på 5kronor (utöver tömningsutgiften) om du har svårtåtkomlig brunn.

Locket får inte väga mer än kg. Det kan till exempel vara att brunnen har tungt lock eller att det inte är röjt kring brunnen inför tömning. Har du annat än en vanlig trekammarbrunn ? Två veckor innan tömning får du ett kort med information om vilken vecka slambilen kommer. Under december–februari är du välkommen att beställa enskilda tömningar. Det är viktigt att du sköter drift och underhåll av din slamanläggning.

Här är några praktiska tips: Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.