Uncategorized

Tilluftsspjäll

Ett rökgasspjäll skyddar eldstaden från sönderbränning genom att draget minskas. Ett tilluftspjäll tar bort risken för gol. Leveranstid 2-dagar, 9kr inkl. Utförande: Luftinjustering (21).

Värme och kyla i sekvens med neutralzon, samt närvarostyrt belysning och tilluftsspjäll.

Ansluts till DUC via nätverk. Jag har sedan år tillbaka en Contura 560T braskamin. Eldas sparsamt för trivsel. Uppskattad leveranstid: 2-arbetsdagar. Tilluftskanal drogs när vi byggde huset.

Beskrivande text som anger objekt. Bestämmer reglerfunktion. Via extern omställare ändras börvärdet.

Montagevägledning Stûv In. Garbos Kaminer – vår specialitet: skorstenar, spiskassetter och stenväggar. Vid flera MBBV som skall styras från en Regula Combi skall elektrisk sammankoppling ske via Regula Connect Pascal-kort med snabbkopplingar. Extern motor: Elektroniskt styrning för separat extern EC motor.

Kan även fås med styrning för extern AC motor. Centralventilation villa:. Det är viktigt att de tilluftsspjäll som finns i lägenheten är öppna, för att få bästa cirkulation på inomhusluften.

Dessa spjäll ska också rengöras med jämna mellanrum. Ställ inga möbler eller häng gardiner för elementen då detta motverkar luftcirkulationen och en jämn behaglig värme. Ofta är de moderna bränslesnåla spisarna tekniskt avancerade. Om spisen ar försedd med luckor går förbränningstemperaturen upp mycket högt.

Eldens intensitet regleras vanligtvis med ett tilluftsspjäll och ett rökgasspjäll. Med tilluftsspjället ställer man in mängden luft till härden och med rökgasspjället regleras frånluften . Rengör ventilationsfilter i rum och badrum med jämna mellanrum. Stänger du till dem avstannar ventilationen och det börjar snabbt mögla.

Det är därför strängt förbjudet att tejpa igen dessa.

Om det känns dragit, kontakta Serviceanmälan. Rasch har utvecklat tillbehör till VAV-spjäll för att erbjuda enkla lösningar för behovsanpassad ventilation. SUM är en enhet som tex kan summera flödet från två tilluftsspjäll för att styra ett frånluftsspjäll. Enheten programeras på Rasch – anpassat efter varje projekt. SUM tillsammans med våra VAV-spjäll . Click here to find similar products.

En extern tilluft för din eldstad. Har en täckring på luckan som förhindrar all tilluftmatning när . Spjällaxeln har en längd på 375mm lång. Undvik att spola ner föremål i toalettstolen som kan orsaka stopp. Kom ihåg att rengöra golvbrunnen under badkaret och i duschen.

För bästa resultat bör de tilluftsspjäll som finns vara öppna. Detta förbättrar cirkulationen.