Uncategorized

Terrassbrunnar

BLÜCHER erbjuder ett komplett takavvattningssystem i rostfritt stål för alla typer av platta tak, lämpat för både självfalls- och vakuumsystem. Icopals TG-brunn är av hög kvalitet och har en flexibel. Ex terrasser, garage eller innergårdar där en traditionell golvbrunn med vattenlås inte kan användas.

Se produktinformation för Liten . Furhoffs Furo 19 1terrassbrunnar från Furhoffs Rostfria AB. Vi anpassar terrassbrunnen för varje enskilt projekt för att säkerställa högsta möjliga kvalitet.

Terrassbrunnen är avsedd för tätskikt av bitumen, ev. Underdelen levereras alltid med utlopp för minimal håltagning i bjälklag! Furo 1är en terrassbrunn av rostfritt stål för montage i utomhusbjälklag. Används med fördel för montage i garage, terrasser, eller på innergårdar där en traditionell golvbrunn med vattenlås inte kan användas.

Den finns med botten- alternativt sidoutlopp, båda med diametern 1mm. Normalt gjuts brunnen in i betongbjälklaget. Vi tillverkar och levererar golvbrunnar, rörsystem, golvrännor och tillbehör, samtidigt som vi bistår våra kunder med lösningar inom avvattning i hemmet såväl som i kommersiella, industriella och marina miljöer.

Material, Rostfritt stål. TERRASSBRUNN 1MM, ROSTRFRI.

Bottenutlopp utan galler. Då den har inbyggdhöjdjustering, är den lätt att montera och den passar alla markanslutningar. FURO 1och 1är sammansatta av typgodkända golvbrunns- delar från 0och 008-sortimentet. Brunnens djup anpassashelt efter . Sammanhängande takyta ska vara minst m².

Minsta taklutning 1:1(6°). Vattenprovning ska alltid utföras. Insticksbrunn får inte användas. UV-system får inte användas. Dec Vår populära TG-brunn som används för avvattning av bjälklag med inbyggda bitumentätskikt har vidareutvecklats i nära samarbete med våra kunder.

Sandfång till terrassbrunn överdel ø 110. Intäcknings- krage och klämring monteras i samband med anslutningen av tätskiktet. Håller på med att lägga stenplattor på en gång till huset, men ett stort problem är att det samlas en massa vatten på gången, speciellt under. Vid renovering kan det vara svårt att klara kraven utan kompromisser.

Bilden är tagen vid renoveringen av kv Linjalen. Tätskikt, Tätskikt och stenläggning Södermalm. På plats fanns Åke Demus från Binab.

Han tyckte att de befintliga brunnarna var alltför få och att nya brunnar borde tagits upp i samband med renoveringen. Han pekade också på sänkor .

Ramen ingjuten i betongen. Helklistras, med fyllda stötfogar.