Uncategorized

Stuprör värmekabel

Värme är en bra lösning på många typer av kalla problem. Till exempel snö i rännor och stuprör. Snön blir till is och orsakar frostsprängningar i fastigheten. Eller bildar istappar som kan lossna och orsaka betydligt värre skador. Med en värmelösning i rännor och stuprör smälter snön bort innan den ställer till problem.

Frostvakt har en meter lång färdigmonterad anslutningskabel med stickpropp.

Den ansluts enkelt till ett jordat vägguttag via jordfelsbrytare. Raychem GM-2X värmekabel för isfria hängrännor och stuprör. Ebeco Värmekabel för stuprör och hängrännor. När snön lyser vit på taken är det många fastighetsägare som våndas. Förr eller senare måste snön ner och det är fastighetsägarens ansvar att det inte sker i form av häftiga snöras eller livsfar- liga istappar.

Defrost Gutter och tillhörande styrsystem kan man slippa en hel del av den oron. Någon som har testat att använda sig av värmekabel i hängrännor, har lite problem med överfulla hängrännor för tillfället. Hindra snö och is från att samlas i hängrännor och stuprör samt und- vik fallande istappar och läckage på fastigheten.

Våra värmekabelsys- tem är framtagna för att minimera dessa risker genom att automatiskt smälta is och snö.

För att undvika hindrande isbildning i ränndalar, hängrännor och stuprör kan värmekabel installeras. För att sådana system ska fungera är det nödvändigt att dessa dimensioneras, monteras och underhålls på rätt sätt. Vid projektering av värmekabel är takplaner en nödvändighet. Olika takytor kan ha olika . Kabeln är självbegränsande och reglerar sin uteffekt beroende på omgivningstem. Vi levererar komplett takvärme system med värmekabel för stuprör , hängränna, takränna och mycket mer!

Tillverkar varnings- och förbudsskyltar för elbranschen m. Jämför priser och läs recensioner på Övrig VVS. Välkommen till PriceRunner! Skylten informerar om att värmekabel är installerad.

Självbegränsande värmekabel på metervara för hängrännor och stuprör. Frostskyddskabel EB-TRACE T-1 självbegränsande värmekabel. Avsedd för frostskydd av . Lämpliga platser att installera systemet. GM-2X-systemet är lämpligt för: tak och takrännor, stuprör , platta takkon- struktioner, viktkänsliga takytor till exempel glaspartier och liknande.

Den stora fördelen med självbegrän- sande värmekabel i kombination med. Fördelen med självbegränsande kabel. Pentair ställer ut på Fastighetsmässan i Kista med budskapet ”Säkra fastigheter”.

Pentairs Raychem värmekabelsystem förebygger snö- och isbildning i hängrännor och stuprör.

Därmed slipper fastighetsägare: Istappar, som kan falla ner och orsaka skador på människor och egendom.