Uncategorized

Sprinklerpumpar

Brandsläckning eller luftfuktning. Leverantörer erbjuder ofta tillhörande utrustning som larmpaneler, sug- tryckkonor, fläktar och spjäll mm. Annonsera på PumpPortalen. Grundfos är med en produktion på över miljoner pumpenheter om året en av världens ledande pumptillverkare. De största produktgrupperna är cirkulationspumpar för uppvärmning och luftkonditionering och centrifugalpumpar för industriellt bruk, vattenförsörjning, avlopp och dosering.

R-cons inriktning är att konstruera, tillverka och sälja sprinklerpumpar , sprinklertankar, leverera tillhörande material samt utföra el- och larminstallationer.

SEVAB Teknik är en komplett leverantör av sprinklersystem, sprinklercentraler och sprinklerpumpar. Sprinklerpumpar för sprinklersystem. Besöksadress: Pjältvägen 10. Kontaktperson: Conny Frank.

Huvudsaklig verksamhet: Pumpar och automatik för alla typer av applikationer. Prova alla sprinklerpumpar veckovis. Ange de korrekta inställningarna i den skuggade kolumnen.

Se till att alla testresultat är inom normalgränserna. Om ni märker att reparationer behövs, utför dem direkt och följ tillverkarens instruktioner.

Motortyp, märke och modell: Pumptillverkare: Tillverkarens modellnr . En sprinkler pumpar ut liter vatten i minuten, så det har blivit rejält blött där inne. Ann-Charlotte Israelsson vid Västeråspolisen berättar för VLT om larmet i helgen då 6gäster fick evakueras från en nattklubb i Västerås när sprinklersystemet löste ut. Standardvarianter med m kabel . Wilo-EMU sprinklerpumpar D. Totalt karakteristiskt fält . Vi projekterar, installerar och utför service- och underhållsarbete på el- och dieselpumpar. Tänk på att sprinklerpumpar som går på sparlåga behöver med jämna mellanrum startas. RÄTTA OCH KOMPLETTA LÖSNINGAR.

Om de båda pumparna är anslutna till två av varandra oberoende elektriska kraftkällor (inte sammankopplade med varandra). LKAB valde Grundfospumpar i Svappavaara! Grundfos AB har skrivit på ett avtal för leverans av dagvattenpumpar, sprinklerpumpar och pumpstationer till dagbrotten vid Leveäniemi och Mertainen i Svappavaara. Inom vissa industrier förekommer att processvatten renas i ett Vacufilter. Detta vatten kan då användas också som brand- och sprinklervatten.

Härvid kan pumpar placeras så att de får positiv sughöjd. Innan du installerar en gräsmatta sprinklersystem i din trädgår är det viktigt att förstå de olika typerna av sprinklerpumpar som finns och hur de arbetar här gör du för att välja.