Uncategorized

Sprinkler utbildning

Klicka här för att söka andra utbildningar , eller utbildningar i annat län. Anläggningsskötare Sprinkler. När stora värden står på spel är ett sprinklersystem det, utan jämförelse, effektivaste sättet att skydda sig mot brand.

Rätt dimensionering, korrekt installation och fungerande material är lika nödvändigt här som i andra skyddssystem. För att säkerställa effektiviteten är det nödvändigt att skötsel .

Föreläsare kommer själva att inneha aktuellt certifikat. Denna kurs kan även erbjudas som individuell utbildning fördelad på 3-tillfällen. Personer som avser pröva till behörig ingenjör sprinkler. Kursen är utformad enligt SBF-normer för utbildning av anläggningsskötare.

Vi erbjuder ett stort antal kurser inom brandskyddsområdet, allt från Certifieringsförberedande inom Brandlarm och Sprinkler till genomgångar av såväl svenska som internationella regelverk. Vissa kurser hålls återkommande på förbestämda tidpunkter men de flesta kurserna arrangeras så snart tillräckligt antal . Här finns utbildningar som matchar Sprinkler. Hitta din utbildning på AllaStudier.

Nordic Sprinkler erbjuder ett stort antal kurser och utbildningar inom t. Vi skräddarsyr även utbildningar efter ditt företags behov. Kursmål Att deltagarna genom kursen får kännedom om sprinkleranläggningars uppbyggnad och funktion, samt hur man utför skötsel och provning. Kursen uppfyller krav enligt Svenska Brandförsvarsföreningens regler SBF 1bilaga C (grund- och tilläggskrav).

Du ska ha både teoretisk och praktisk utbildning. Du ska utföra kontroller och prov på ett praktiskt och effektivt sätt. Du ska agera rätt vid bran fel och frånkopplingar. För att kunna verka som anläggningsskötare ställs det idag krav på omfattande utbildning. Vår anläggningsskötarutbildning ger dig den kunskap och de . Sandbäckens Sprinkler Mitt AB är ett dotterbolag till Sandbäcken Utveckling AB.

Vi håller utbildning för anläggningsskötare, servicemontörer m fl med en fördjupad genomgång av de tilläggs krav som ställs på anläggningsskötare som skall ansvara för kvartalsprovningar, Riskklassificering, placeringsregler och . Utbildning i sprinkler – och vattendimma-anläggningars drift. Kurserna är vanligtvis en halv dag långa. Vi arrangerar kurserna om släckningsanläggnings drift i Svenskfinland eller i samarbete med. Om du också ansvarar för en brandlarmanläggning, erbjuds en egen kurs.

I de flesta fallen så aktiveras endast den eller de sprinklerhuvuden som är närmast . Kursen Brandskyddsutbildning ger grundläggande kunskaper i brandteori, både teoretiskt och praktiskt.

I lagen om skydd mot olyckor Kap § står det att man i skälig omfattning ska ha utrustning för att kunna förhindra och begränsa skador till följd av brand. Vid behov av brandskyd kontakta GE- Sprinkler. Vattensprinkler En sprinkleranläggning, rätt dimensionerad och installera ger största säkerhet mot totalskada vid brand. Företaget erbjuder utbildning avseende brandskyddsinstallationer som brandlarm, sprinkler , gassläcksystem, vattendimma m. För att en brandskyddsinstallation skall fungera och ha avsedd verkan erfordras kontinuerlig kontroll, provning och service av kunnig personal. Boendesprinkler – för dig som vill rädda liv.

Denna utbildning ger dig rätt kunskap avseende projektering, installation, drift och underhåll av boendesprinkler. Vi tydliggör även skillnaderna .