Uncategorized

Spolbrunn

En spolbrunn är en brunnsanordning med öppningsbart lock, vartill olika sorters avloppsrör ansluter. Funktionen är att möjliggöra renspolning av avloppsrören, vilka annars är oåtkomliga från markytan. En spolbrunn för husgrundsdränering i miljövänlig och återvinningsbar PE plast som dessutom är slag och trycktålig.

En dränering av denna typ går i korthet ut på . Brunnen fångar upp partiklar också övrig tid men inte lika effektivt . Internationell tillverkare av plaströr och plastrördelar.

Produktområden markavlopp, inomhusavlopp, elinstallation, tryckvatten, dränering, kabelskyddsrör och infiltrationssystem. Tillgängligt i PVC, PE och PP. Rinkaby Rör säljer VVS, Avsedd för förläggning i mark. Besök oss via vår webbshop, i våra butiker i Rinkaby och Jönköping. Rensbrunn av rödbrunn PP.

Artikelinformation Varianter Reservdelar. Ett för mig okänt objekt i sammanhanget har dykt upp – SPOLBRUNN ! Problemet dök upp i samband med att jag tog kontakt med stadens vattenmyndighet för att få hjälp med hur jag får dra dagvattnet.

Jag blev glad då tjänstemannen sa att han kunde komma samma dag för att inspektera. Enligt uppgift från förra ägaren så ska det finnas en spolbrunn , men han kunde inte peka ut exakt var den skulle vara. Dräneringen gjordes i slutet av 80-talet. Den fungerar fortfarande utan problem, det rinner på bra ner till rensbrunnen vid lägsta hörnet av huset och vi har inga fuktproblem i källaren. MIRI JACK-IN är en spol- och rensbrunn, som finns i åtta olika utföranden för anslutning till avloppsledningar inomhus.

Vid slutjustering av golvhöjden fixeras överdelen i . Testade och godkända enligt Nordic Polymark och tillverkade enligt nordisk kvalitet. Leverantör: Thomée AB, Edw. Två liggande Ø 1mm muffar, Ø 1mm stigarmuff. Spolbunn med hög kapacitet.

Kan anslutas till JAFO´s rensbrunnar med Ø 1mm utlopp. Egen benämning Svensk, Polar PP spolbrunn 110. Behöver jag spolbrunn på min självfallsledning? Vi rekommenderar att du installerar en spolbrunn nära pumpstationen på självfallsledningen för att kunna rensa ledningen upp till huset. Was this answer helpful ? Har installerat kommunal vatten och avlopp, LPS-system.

Har nu gjort en efterkontroll på arbetet, hittat ett byggfel? Det blev ingen spolbrunn utan grenrör.