Uncategorized

Spärrbrunn

Brunnen är tillverkad av betong med inre rörledning DN 100- 2av rostritt stål. Brunnarna har hög självrensningskapacitet, och är utrustade med silkorg som effektivt fångar upp större partiklar, samt vattenlås som enkelt kan demonteras för rengöring. Projekteringsguide för olika . Golvrännor i rostfritt stål av högsta kvalitet. Vårt kommersiella program innehåller golvrännor och golvbrunnar i rostfritt stål av högsta kvalitet.

Vi tillverkar givetvis även kundspecificerat vad gäller mått, materialval och belastningsklasser.

Anslutning mellan ytskikt på spolningsbar och icke spolningsbar yta ska utformas vattentät. Massagolv kan användas då detta . Blücher 670- K används effektivt som spärrbrunn i t. Komplettera med brunnsunderdel, vattenlås och galler. Med urtagbart vattenlås, vridbar underdel och rutgaller för lätt körbar . Rännan är lämplig att använda i bl.

Industrirännan är lämplig att använda i större industrier exempelvis bussgarage, verkstäder etc. Luddlådan placeras bakom ex.

Lastkajen skall förses med påkörningsskydd (om väggmaterialet så kräver). Förrådsutrymmen: Torrförrådsutrymme ska finnas. Utrymme för förvaring av torrvaror kan vara separat eller avskild del av köket.

Kylrum i anslutning till varumottagningen. Artikelinformation Varianter Reservdelar . Dialyspelare, fönsterbänkar, vårdrumspaneler, takpendlar, undersökningslampor och motsvarande installationsdetaljer ska vara lätt avtorkbara och tåla rengörings- och desinfektionsmedel. Vattenrening och central distribution av dialysvätska.

Välj först ifall Du vill ha en köksbrunn, spärrbrunn , golvbrunn eller en golvränna. Produktprogrammet är tillverkat av rostfritt stål med en godstjocklek på mm, som håller produkterna stabila och bidrar till en mycket lång livsläng något som i sin tur gör avvattningslösningar från. Syftet är att ge de olika aktörerna inom storköksbyggnation goda för- utsättningar för att projektera och producera funktionella, tåliga och robusta konstruktioner med keramisk beklädnad som fungerar över tid och som kan drivas med låga drift- och underhållskostnader. Riktlinjerna är tänkta att användas som ett stöd . BLÜCHER till ett kostnadseffektivt val.

Golv i förråd och kökslokal ska vara av samma typ. Storlek på golvplatta ska vara 200x2mm. Fog ska anpassas efter storkök och klara hett vatten – epoxyfog accepteras ej.

Städbarheten är mycket viktigt vid val av golvplatta. Spärrbrunn placeras i höjdpunkt i .