Uncategorized

Snålspolande armaturer

Man brukar rekommendera duschning i stället för karbad. Detta ska jämföras med karbadets normalflöde om 0 . I vissa hushåll är användningen bara 8kilowattimar per person och år. Det går att påverka användningen genom framför allt ändrade vanor men även genom att installera effektiva kranar och munstycken.

Snålspolande armatur kan minska åtgången av varmvatten utan att komforten blir sämre.

Produktdatabla uppföljning med stickprov i form av egna mätningar. Mora Armatur är ett av Nordens ledande företag för produktutveckling och marknadsföring av sanitetsarmatur (vattenkranar för kök och bad). Med våra kranar sparar man både vatten och energi.

I branschen är vi kända som det innovativa företaget med produkter som har elegans, god funktion och hög kvalitet. Mitt i Sverige i hjärtat av Dalarna ligger en av världens modernaste armaturfabriker. För att minska onödig vattenåtgång använder vi bara snålspolande armaturer vid nyinstallation.

Då ersattes dessa med snålspolande alternativ.

De äldre toaletterna får en effektivare spolning och i de snålspolande ökar vi spolvolymerna samt får en tillförlitligare spolmekanism. I vissa fall kanske man vill spola ut mer kallvatten i sina wc-stolar då man sparar . Svenskarna använder 1liter vatten per person och dag. Genom att installera snålspolande armaturer och toalettstolar med vattensnåla spolsystem, duscha snabbt, diska i diskmaskin och fylla tvättmaskinen när du tvättar kan du minska din vattenanvändning rejält.

Ett krav på snålspolande armaturer genom att sätta en övre gräns för flödet genom tappvattenarmaturer kan sänka energin som åtgår för att värma varmvatten. Snål- spolande armaturer begränsar flödet av vatten genom att öka trycket . Finns det i Sveby några rekommendationer för reducering av tappvarmvattenschablon för snålspolande armaturer ? Sveby svarar: Nej, bra armaturval, men inte de allra bästa, förutsätts i Sveby. Hur hantera golvvärme när radiatorer finns. Vi bygger bostadsrätter och använder oss av Miljöbyggnad. Vi har komfortvärme i våra . Energieffektivisering vid ny- och ombyggnad kräver investeringar, men minskar behovet av energi för uppvärmning och förbrukningen av vatten kan minskas genom snålspolande armaturer.

Fordon som har låg drivmedelsförbrukning kostar mindre att köra, å andra sidan har de ofta även lägre inköpspris då de vanligen är . Våra nyrenoverade lägenheter (rullande ROT eller tillval) utrustas med modern standard som innebär bland annat byte av plastgolv till ekparkett, snålspolande armaturer och wc-stolar och energisnåla vitvaror, Utemiljön på gårdarna och i närområdet är viktig för en tryggare och trivsammare boendemiljö. Vi byter till snålspolande armaturer , frånluftsfläktar som drar mindre energi och fönster.

Installerar rörelsestyrd trapphusbelysning med LED-teknik. För ytterligare information, vänligen kontakta. I samband med ombyggnationer försöker vi alltid använda energitänk i våra lösningar, energiarmaturer, LED-teknik, snålspolande armaturer osv.

Per Ekelun Fastighetschef, Victoria Park AB, . Vi försöker i vårt miljöarbete alltid hitta nya lösningar. Tvätta miljövänligt dosera enligt anvisningen på tvättmedelsförpackningen, se tabell för hårdhetsgrader . Förberedelse för individuell mätning av värme. Endast ett fåtal har tagit badkar som tillval. I trapphus och källargång monterades nya LED- armaturer . Justera in ventilationssystemet.

Sänk inomhustemperaturen med 1°C – det minskar uppvärmningskostnaden med ca. Välj energieffektiva alternativ! Vill du även spara varmvatten?

Gör Energimyndighetens energikalkyl för att få individuella tips, eller kontakta . Tennet i Göteborg korades den september till ”Västsveriges smartaste fastighet ” i samband med Fastighetsmässan på Svenska Mässan i samma stad.