Uncategorized

Slamavskiljare i betong

Tranås Cementvarufabrik har lång erfarenhet av att tillverka och leverera trekammarbrunnar i stålfiberbetong. Den berömda Tranåsbrunnen är tack vare sin livslängd i kombination med hög funktionalitet och monteringsvänlighet fortfarande överlägsen slamavskiljare tillverkade i plast. Fråga oss om fraktkostnad till er adress.

Köp till lyftverktyg vid behov, återbetalning görs när verktygen återlämnas. Högeffektiv slamavskiljare för två hushåll m3.

Utbyggbar till Baga beprövade reningsverk. Behållaren har vi valt att tillverka i betong. Ett material som fungerar under en mycket lång tid med många goda egenskaper.

Vi har valt att bygga brunnen lägre och med en bottendel i ett stycke. Vi har också minskat vikten genom att använda fiberarmerad betong. Med dessa tre ord kan man summera Nyströms Cement, ett att Roslagens äldsta företag,.

En unik brunn på svenska marknaden, som med sin låga bygghöjd gör det enklare att placera.

Slamavskiljare (trekammarbrunn) i stålfiberbetong – standard. Läggningsanvisningar slamav. Tremax – slamavskiljare för flera hushåll. Den väl beprövade slamavskiljaren är dimensionerad för att omhänderta spillvattnet från 4-hushåll i enlighet med gällande miljölagstiftning.

Den välkända trekammarbrunnen Tranåsbrunnen är en slamavskiljare i stålfiberbetong med tre kammare innan vattnet går vidare till en infiltrationsanläggning. Den i betong är dessutom billigare och du kan känna dig helt säker på att den står där den står. Tar du en slamavkiljare i betong så ta då gärna fördelningsbrunnen i betong också. Vi har en slamavskiljare i betong tillsammans med en granne, sedan har vi en trekammarbrunn i plast nere vid sjöboden.

En trekammarbrunn är en slamavskiljare vars tre kammare avskiljer slammet innan det leds vidare till exempelvis en infiltrationsanläggning. Gravimetriska Oljeavskiljare i klass I och II för spill- och dagvatten, ofta i kombination med slamavskiljare eller med by-pass funktion. Till oljeavskiljare hör typerna. Dock så har vi längs vägen haft en hel del problem. Två hushåll Två brunnar kopplas ihop.

Betong består av grus, sten, cement, vatten och luft, utan några övriga tillsatser. De är tillverkade i betong eller högvärdig glasfiberarmerad härdplast varav cirka procent är återvunnen härdplast.

Lång livslängd med hög funktional. ALFA Sand- och slamavskiljare. Tillverkarens produktsida, – .