Uncategorized

Pump avlopp

Vi erbjuder pumpar passande för de flesta applikationer. För att undvika igensättning, bör pumpar med fritt genomlopp . Grund- och gråvattenpumpar. BAV Pump för grund och gråvatten med friströmshjul.

Gråvatten (BDT) avloppspumpar.

Pumpbrunnar används i de fall då det enskilda avlopp inte kan byggas med självfall. Avloppspumpar tillbehör . Mer info om pumpbrunnar finns på byggaavlopp. Har blivit föreslagen en pumpbrunn med skärande pump (Flygt) för att finfördela papper och fekalier och som . Pumpen maler ner spolmassan och leder bort avloppsvattnet till befintligt avlopp. FANN Pumpbrunn inkl pump.

Dränkbar pump för stationär anslutning till kopplingsfot. Här hittar du kompletta avlopp , trekammarbrunn för nedgrävning.

Om Du som har ett enskilt avlopp eller köper en fastighet med enskilt avlopp , ansvarar Du för att Din avloppsanläggning uppfyller lagens krav, har tillstånd och för att anläggningen sköts. Enkel installation utan större ingrepp. Båda tillverkarna levererar produkter av hög kvalitet och du hittar avloppspumpar i alla olika prisklasser här i vår webbshop. En pump med easy access för lättare service.

Tekniska lösningar för vatten och avlopp. Grovt sett skiljer vi på olika avloppssystem på följande vis: Villa avlopp. Systemet består av en VILLA pumpstation som pumpar genom en tryckledning till en anslutningspunkt. Självfall från ett eller flera hushåll fyller pumpstationen.

Dränkbara pumpar för vattenförsörjning från sjö eller grävda brunnar. Vattenintag på botten av pumpen möjliggör kylning av motorn utav det pumpade vattnet. Robusta armaturer utav mässing. För att ditt avlopp ska fungera felfritt behövs en lämplig pump. Du kan dessutom välja bland många varumärken.

Vi har bland annat tagit hem kvalitativa produkter från Saniflo. Den är mindre än spol- pump och förknippas ofta med ”träsket”, som är den fördjupning i botten av maskinen, där. I samband med montering av vattenmätare och pump gör kommunen en besiktning av vattenmätarplatsen och pumpinstallationen.

Det krävs förberedelser av dig som fastighetsägare innan vi kommer till dig, se instruktionerna ovan.

Om vår driftpersonal inte kan genomföra beställt arbete när de . FLYGT PUMPSTN MICROPAC KOMPL. Flygt Micropac för installation inomhus styck Micropac pumpstation med gejdrör och kopplingsfot.