Uncategorized

Provtagningsbrunn

Kan även användas i andra sammanhang. ACO PROWELL är därför konstruerad för provning i fristråle. För installation efter fristående fettavskiljare. Fall mellan in- och utlopp 1mm.

Gastätt inspektionslock med snabbfäste. Vi anser därför att det är bättre att ställa krav på att fettavskiljare skall vara av rätt storlek och typgodkända.

Bioteria har också spolbrunnar . Brunnen monteras efter reningsverket och som provtagare används ett lämpligt provtagningskärl som sänks ner i brunnen. Kärlet kan fixeras på det monterade fästet som sitter under locket i brunnen. Funktion, för avskiljare, anslutning 160 . MIRI PBM är konstruerad för provtagning i fristråle. För markförlagd installation.

Justerbara förlängningshals i höjdled samt tiltbar upp till grader. Se våra produkter på tillbehör till oljeavskiljare. För egenkontroll av Oljeavskiljare.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Inbyggt stalp 200mm, larm, PEH Box 8:1. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. I förekommande fall bör brunnen ha en diameter. Provtagningsbrunn – företag, adresser, telefonnummer.

Hej Vi har en firma som anlägger avlopp hos oss just nu men dom har glömt att sätta dit en utloppsbrun för provtagning efter markbädden innan diket. BRUNN 110MM ANSLUTN WAVIN OLJEAVSKILJARE. Komplett provtagningsbrunn med teleskoprör och körbar betäckning. Logga in för att se prisuppgifter.

Lundby Maskinstation webshop. Automatisk avstängning vid för hög oljenivå. Kommunalt spillvattennät. Spillzon vid bensinstation. Annat: Fastighetsbeteckning.

Brunnen används för att möjliggöra provtagning på utående vatten från exempelvis en avskiljaranläggning. Följande kod och rubrik gäller enl. Tillsynsbrunn av betong .