Uncategorized

Pex klämringskoppling

Hej, Jag skall dra om lite vatten i sommarstugan. T-förgrening med klämringskoppling kostar en tredjedel mot samma för PEX. Ser ut att vara identiska dimensioner (och tillverkare), så jag köpte den vanliga och lösa . KLÄMRINGSKOPPLING RAK MÄSSING ØMM PEX X ØMM.

PEX-koppling rak 12xmm ink.

PEX klämringskoppling består av ko. PEX -koppling rak 12xmm ink. Skjut in röret och dra till. Stödhylsa av mässing med rillor för PEX-rör. Använd alltid stödhylsor.

Levereras med stödhylsor för PEX 15xmm. Kan även anslutas till kopparrör med stödhylsa för kopparrör (ingår ej). Kromade, hårda, halvhårda och mjuka kopparrör.

Klämringskoppling används för installationer för tappvatten och värmeanläggningar. Förminskningar rekommenderas inte för plaströr. Vid installation med klämringskoppling ska stödhylsa användas på följande typer av rör. Till mjuka kopparrör används stödhylsa.

För kopplingar på hårda och halvhårda kopparrör med mm godstjocklek och däröver behövs inte stödhylsa. Provtryck och kontrollera, efterdras vid behov. Motverka spänningskorrosion genom att lossa muttern och därefter drag åt lätt igen. Kapa röret vinkelrätt med röravskärare.

Efter kapning skall rörände gradas in- och utvändigt så att grad eller förträngning avlägsnas. Kopplingen skall inte smörjas. Spån som uppkommer vid kapning och gradning skall avlägsnas från röret.

GXSoft PEX Intro Soft PEX Soft PEX innebär att istället för fasta kopparrör så använder Gustavsberg. Brickan täcker håltagning som gjorts för rör som dragits dolt. Brickan fås med klämringskoppling för koppar-, pex – eller flerlagersrör alternativt med gummimanschetter.

Vid montering till matarledningen används en vanlig klämringskoppling. Pex är tillverkat av förnätad polyeten. Pexmaterial är godkänt för dricksvatten ( tappvatten) och väl.

Gängtejp behövs inte till klämringskopplingar , däremot till vanliga rörkopplingar, där två gängor ska täta mot varandra. Läs igenom instruktionerna innan du börjar. Tjockväggiga stålrör med hjälp av klämring av plast ”Super Blue”.

Super Blue klämringen är endast lämplig för bruk i värmningsinstallationer. Inte för gas eller tappvattensystem) Se enligt tabell nedre. Samtliga Conex rördelar som är försedda med mutter och klämring för CUkan användas för LK PE-X Universalrör Xoch LK PAL Universalrör Amed .