Uncategorized

Nivålarm avloppstank

Dessa typer av nivålarm används vanligast när man vill få en lju ljus eller sms larm när vätskan har nått en viss förinställd nivå. Vissa larm kan man även koppla till eget övervaknings system. Tänk på att försöka koppla larmet . UPONOR TRÅDLÖST NIVÅLARM SLUTEN TANK OCH SLAMAVSKILJARE.

Givaren monteras i tömningsröret.

Trådlöst larm för sluten avloppstank. Larmenhet med trådlös mottagare monteras i huset, räckvidd ca 100m i öppen terräng. V transformator ansluts till . Nivålarm för slutna avloppstankar. Batterilivslängs ca 3år (3xAA).

Växlande potentialfri reläutgång. VA-ALERT med givare meter, batteridrift.

Finns med eller meters kabel. Bra åtkomlighet och enkel att slamtömma. Mått: Höjd ca m, längd ca m, bredd ca m. VA-ALARM är ett fulltankalarm för slutna avloppstankar.

Enheten är baserad på växelströmsteknik vilket minimerar risken för korrosion på givarelektroderna. Larmet har en mycket säker funktion eftersom det helt saknar rörliga delar. Larmet som arbetar konduktivt är avsett är avloppsvatten eller andra elektriskt ledande . VPI Sluten avloppstank med nivålarm batteri 3m³ tryggt och enkelt med snabb leverans.

Artikelbild: Uponor Sluten avloppstank 3m³ med nivålarm. Alarmenhet med summer, lysdiod och testknapp, elektrodgivare, m kabel och gängad tankanslutningsmuff 1. Uttag finns för extra alarm. Ska du anlägga enskilt avlopp? FANN tillverkar robusta avloppssystem med minimala skötselbehov.

Såg att det finns med m kabel också, men kan man skarva kabeln gör jag hellre det. Lågbyggd tank med lyftöglor för enkel installation.

Inklusive barnsäkert lock. Kompletteras vid behov med förhöjningshals samt nivålarm. Alla Cipax förhöjningshalsar passar. Afriso Ema presenterar VA-Alert W, ett trådlöst fulltankalarm för slutna avloppstankar. Det har låg installationskostnad eftersom ingen grävning behövs och passar därför eftermarknaden, menar Afriso Ema.

Tillverkarens artikelnummer,. Funktion, för avloppstank. Rotationsgjuten Polyeten. Såväl tank som det barnsäkra. Avloppstanken kompletteras enkelt med nivålarm.

För att undvika obehagliga överraskningar bör tanken vara försedd med nivålarm. Installation av en avloppsanläggning ska utföras av en sakkunnig person. Att samla upp klosettvatten separat är ett effektivt sätt för att minska utsläppen av smittämnen, kväve, fosfor och i viss mån även syreförbrukande . Nytt nivålarm finns till.