Uncategorized

Nitor propplösare

Gel som snabbt och effektivt löser stopp långt ner i avloppet. Sjunker genom stående vatten. Går även att använda för avlutning av trä. Proppar stående i vatten.

Biologisk, långtidsverkaden . Tränger igenom och löser upp proppen, lätt att dosera och återförsluta.

Gelén sjunker genom stående vatten utan att lösas upp och når därför proppar långt ned i avloppet. Då ska man först hälla lite pulver i avloppet och sedan spola med varmt vatten. Sen hälla lite mer pulver, vänta ett par minuter och sedan skölja rent det med kokande vatten. Men jag har ingen aning om hur den . Kontakt med huden ger frätskador och stark sveda.

Stänk i ögonen är starkt frätande. Ger bestående ögonskador. SAMMANSÄTTNING natriumhydroxid (- 1 ), aluminiumpulver ( ostabiliserat) (- ). Jun Lösningen till svåra proppar.

Används för att lösa upp proppar och rensa när det blivit stopp i tvättställ, diskbänkar, avlopp m. Lätt att dosera och återförsluta. Leverantörens produktnummer. Löser stopp långt ner i avloppet.

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från. Identifierade användningar. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad. Lagervara – Ett fåtal kvar.

Avloppsrengöring Nitor Art. Bästa Pris med Fri frakt hos Städshop. Rengöring och rensning av avlopp. Produkter för att rensa avlopp som råkat ut för stopp, dåligt vattenflöde eller oönskade lukter.

Vårt sortiment består bl. Förpackningen går lätt att dosera ur och kan sedan lätt återförslutas. Här kommer den nya beskrivningen.