Uncategorized

Mull till utedass

För extra effektiv kompostering av toalett-, trädgårds- och hushållsavfall eller för användning i biologiska toaletter, t. När tunnan börjar bli full, byt den och låt stå till den nya behöver tömmas. Innehåller fräst torvmull, kutterspån och cellulosa. Då tömmer du den första tunnan i latrinkompost, sen bara fortsätter man så.

Resultatet av kompossteringen blir kraftfull mull. Kompostmaskarna hittat oftast fram själva till maten och hjälper till.

Tyvärr, har jag inte längre ritningar på . En för vartannat år… Undertiden blev det bra mull av avträdet… Naturligtvis måste en kolfraktikon till för att det ska bli effektivt, men det får du leta efter info om . Vi är certifierade av Trygg e-handel (en del av Svensk distanshandel). Det innebär att vi uppfyller deras krav för e-handlare. Kontorets personal brukar ofta rekommendera separationstoalett till dem som ringer och frågar.

Urinen, som innehåller bland annat kväve, fosfor och kalium, tas till vara som gödselämne att vattna med. Avföringen blir efter kompostering till mull som också sprids i trädgården. Vår uppfattning är att det är ett .

Latrinet kan komposteras i en latrinkompost på tomten och sedan användas som mull t ex på bärbuskar. Genom att varva latrinen med strömedel ( till exempel barkmull, träspån eller torv) kan lukt och flugor motverkas samtidigt som förutsättningarna för kompostering förbättras. Tömning av latrin sker vid . De tidigare ägarna var i alla fall snälla att se till att mulltoan var användbar åt oss nu under vår första sommar i torpet. Men hur ska vi sköta den nästa år? Den bör ju tömmas och förmodligen fyllas med mull till nästa säsong?

Vi vet hur vi tömmer den, men inte när det bör göras, och om vi bör göra en egen . Efter att ha studerat olika alternativa mulltoaletter undrar jag nu om inte en mulltoa egentligen bara är ett utedass , om än i något snyggare. Inte så kul att stå med en pinne och göra det själv. Och som sagt, skiten bryts ned till mull mycket snabbare och du får ingen otrevlig hantering av avfallet.

Bygg dasset så att markens maskar, småkryp och bakterier har möjlighet att omvandla bajs och kiss till mull. Hemligheten är torvströ som är surt, lågt pH, och som tar hand om all urin och binder kvävet utan att ta omvägen via den illaluktande ammoniaken. Under varje sittplats på dasset läggs en bädd med obehandlat . Specialmull för bl a Mulltoa, ny formula.

Artikelnummer leverantör: Visa alla varianter. Logga in för att se prisuppgifter. Det här är ett fritt stående utedass avsett för fritidshus.

Denna toalett är i princip utseendemässigt en modernare variant av ett utedass.

Förmultningen går snabbare om . Var kan man köpa mull till ute dass? Denna fråga ställdes av sluggis för år sedan i kategorin: utedass. Svar på allt är ett community-baserat forum där medlemmar kan ställa frågor om vad som helst. I städerna finns än så länge inget praktiskt alternativ till vattenklosetten men med enskilt avlopp kan du välja en miljövänlig torrtoa som inte förbrukar. Torrtoaletten för kanske tanken till ett stinkande utedass , utkylt på vintern och fullt med flugor på sommaren.

Fekalierna långtidskomposteras till mull. Nöjd med sitt värv gick han ut till flickvännen och myste vid den öppna spisen. Några timmar senare var det dags. Flickvännen beger sig ut i till det fristående utedasset i skymningen.

Hon gillar egentligen inte utedass , . Var noga med att följa tillverkarens installationsanvisningar. Torrdasset -är alltjämt en bra, miljövänlig och billig lösning på toalettfrågan. Den här toalettlösningen kan . Ett utedass kan kompletteras med urinseparering. Urinen avleds från toaletten till separat behållare. Hantering av urinen– se rubrik: Urinsorterande torrtoaletter – Omhändertagande av urin.

Toaletten måste kompletteras med godkänd latrin- kompost för kompostering av avfallet till mull. Här hittar du fritidstoaletter av märkena Cinderella fritidstoa och Separett. Vare sig du behöver en mulltoa eller WC-stol har vi produkter som passar för ditt utedass eller utomhustoalett.

Det finns olika typer av fritidstoaletter som fungerar på olika sätt, till exempel komposterande, urinseparerande och förbränningstoaletter.