Uncategorized

Monteringsanvisning golvbrunn

Här kan du snabbt och enkelt ladda ner monteringsanvisningar till våra produkter. Monteringsanvisning för PURUS golvbrunnar dim. Tänk på – när du väljer golvbrunn : ○ De flesta PURUS brunnar är till- verkade av PP plast som tål höga temperaturer och har god kemikalieresistens.

När PP brinner, bildas endast koldioxid och vatten. Att PURUS golvbrunnar har en kläm-. Installationsexempel för klinkergolv.

Golvbrunnen ska monteras vågrätt. Purus plattan Multi är tillverkad i ABS och detta medför att man kan spackla ut på plattan med bra vidhäftning. PURUS PLATTAN MULTI används för att förankra golvbrunn i träbjälklag så att den inte utsätts för.

Vid en våtrumsinstallation ska man alltid utgå ifrån leverantörens anvisning när tätskiktet ska anslutas vattentätt till. Dokumenterad monteringsanvisning ska tydligt ange hur plastmatta, tätskikt eller . Det är enbart kombinationer, en specifik golvbrunn med ett specifikt tätskiktssystem, som kan få ett godkännande. Purus golvbrunn med fjäderbelastad klämring. Klämringens ytterkant ska ligga an mot tätskiktet.

Högsta åtdragningsmoment är Nm.

Skruvhålen i klämringen får inte deformeras vid åtdragningen. Detaljerade steg-för-steg-riktlinjer för installation av produkter från Unidrain. Titta in din webbläsare eller ladda ner som PDF här!

Förhöjningsring finns inbyggd och brunnens höjd kan därmed varieras steglöst från til 1mm. Om brunnen ska kunna förhöjas efter ingjutning, måste den vara i lägsta läget vid montering. Purus ROT är tillverkad av PP-plast och har. Det är ju några år sen nu. Säker montering av väggnära golvbrunn.

Det råder dock fortfarande stor förvirring kring hur alla dessa olika sorter ska monteras och det har vi tagit fasta på. Vi har uppdaterat vår monteringsanvisning för våtrum och folie, för att göra den ännu säkrare och säkerställa slutresultatet. Oftast behövs en bjälklagsförstyvning utföras, se rubrik bjälklagsförstyvning nedan. Vertikal eller horisontell anslutning, FLEXIBRUNN fungerar lika bra oavsett vinkel på anslutningsrör.

Brunnen är typgodkänd hos SITAC och kan anslutas till rör i valv oavsett vinkel på avloppsgroda. Det ställbara utloppsröret kräver mindre språng och bilningsarbetet kan i många fall halveras. Detta är en säker vatteninstallation.

VVS-företag med utbildad personal.