Uncategorized

Montera vattenutkastare

Installation av vattenutkastare. Jag har sedan vi flyttade in i vårt parhus stört mig på att man inte kan få vatten från husets utsida eftersom vattenutkastaren sitter inne i garaget och inte på utsidan. Tills idag har garagedörren varit öppen eller slangen klämd under dörren då vi ska vattna och det är ofta . Har en vattenutkastare som har hamnat inne i garaget när vi byggde till det.

Behöver flytta utkastaren ca cm.

Denna vattenutkastare är försedd med en typgodkänd backventil. Om du har en annan vattenutkastare som kräver både backventil och vakuumventil så kan du montera vakuumventil. Självdränerande fryssäker även om slang är ansluten. Om vattenutkastaren behöver kapas, skruva bort kran- överdelen, se (6) och ta ur spindeln. Ta bort käglan och skjut in styrningen så att den inte kapas bort och kapa sedan spindeln lika mycket.

Putsa av alla grader på ytterrörets ände efter kapning. Produktfakta: Används för tappvatten.

Drag åt kopplingsmuttrarna med nyckel i lämplig storlek och antal varv enligt nedan ( använd inte rörtång). Vattenutkastaren är självdränerande. Cu-rör varv efter handåtdragning. Att montera bottentråget i efterhand kan medföra svårigheter. Man kan förenkla dragningen genom att smörja gummigenomföringen.

Gumminipplar för rörgenomföring sitter färdigmon- terade på tråget vid leverans och är anpassade för skyddsrör i dimensionerna 2 och mm. Multi skåp för vattenutkastare. Skott VVS i Malmö visar hur en frostsäker vattenutkastare fungerar.

Byggmax instruktionsvideovisar hur du på bästa sätt monterar vattenavrinning på huset. Tips och beskrivning hur du sätter upp en vattenkran utomhus. Undrar om någon i detta avlånga land kan tänkas ha en susning OM man kan montera en vattenutkastare på en fasadvägg,,. Utomhuskran – med nyckel. Enkel att montera och serva.

Fryssäker, även om slang är ansluten. HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE LÄGG I INKÖPSLISTA Loading.

Placering av kopplingsskåpet kan ske i yttervägg eller innervägg mynnande mot en yttervägg. Försäkra Er mot att tillräcklig. VUK Skåpet träs över den monterade utkasta- rens kopparrör.

Anpassa kopparrörets längd samt montera. Kapa röret, helst med röravskärare och kapa spindeln lika mycket. Trä på täckbrickan och skjut in den mot väggen.

Röret ska bottna i ventilhuskopplingen. Vi rekommenderar att använda röravskärare. Dra åt muttern minst varv. Stäng vattenutkastaren och öppna huvudkranen.

Vid avstängning dräneras vattenutkastaren på vatten.