Uncategorized

Mitt psykiatriska liv

Boken börjar med en av mitt livs svåraste stunder. Jag kör min äldre bror Erland till Beckomberga Sjukhus. Han behandlas av den psykiatriska expertisen enligt tidens vetenskapliga ståndpunkt. Man anar en uppgivenhet och en sorg i psykiaterns ansikte men gömmer han inte också en vargtass?

Det var inte mycket vi obligatoriskt läste när jag.

Vetandets världPtorsdag september kl 23. Henrik said: Handen på hjärtat lyckades jag inte avsluta boken (ca sidor från mål). Så vad passar bättre än min egen recension av samma bok. För honom innebar detta en avancerad misshandel. Cullberg har gjort sig känd.

Fotograf: Charlotte Hall. Mitt psykiatriska liv : memoarer. Han är efter sin pensionering verksam vid FoU-enheten vid psykiatriska kliniken, Danderyds sjukhus.

Dynamisk psykiatri i teori och praktik. Han kör sin äldre bror till Beckomberga Sjukhus. Brodern behandlas av den psykiatriska expertisen enligt tidens vetenskapliga ståndpunkt.

Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan . Den som växer upp i ett biskopshem får lätt ett komplicerat förhållande till religionen. Under några år lämnar han barndomens religiösa bråte i ”en svalkande likgiltighet” men existensens grundfrågor återkommer. Men i dag känner jag mer ett djupt engagemang eftersom jag vet att det psykiatriska omhändertagandet kan vara så mycket bättre än vad det ofta är.

I boken gör han en genomgång av den historiska utvecklingen inom svensk psykiatri från början av 60-talet. Centrala är hans egen roll som psykiatriker och hans upplevelse av broderns psykiska sjukdom. Det är en stark och kondenserad sekvens som ger ett anslag för hela berättelsen.

Märta och Hjalmar Söderberg. Skaparkriser : Strindbergs inferno och Dagermans. Gustaf Fröding och kärleken. Han ser på hva som utløser psykoser, beskriver ulike behandlingsform. Människointresset fanns där redan.

Men Erland mår mycket bättre i dag, som alla som får en chans att utvecklas i stället för att hospitaliseras livet ut.