Uncategorized

Mitt galna liv arvid lagercrantz

Med nödvändighet handlar den också om mig själv men mest om min sjukdom, hur jag le hur jag behandlades och vad läkarna skrev i mina journaler. Jag vet att många människor har liknande. Eller som han berättar i förordet till sin aktuella bok Mitt galna liv – en memoar om psykisk sjukdoJag hade kommit in på sjukhusets psykiatriska klinik . Han har behandlats med elchocker, legat bältad och proppats full av psykofarmaka samt varit tvångsintagen på Beckomberga.

Arvid Lagercrantz berättar öppenhjärtigt om hur det är att leva med en psykisk sjukdom. Mellan de maniska perioderna har han varit helt frisk.

Han började sin karriär vid Östgöta Correspondenten. Med intresset för jobbet följde de maniska skoven. Fördomsfria kollegor vid Corren var ett gott . Intervju med närstående – ur Mitt galna liv.

Bredvid halvbrodern Olof Lagerkrantz. Mina maniska perioder har blivit många. Jag har fått elchocker, legat i bälte och fått massor med psykosmedicin. Dessemellan har jag varit helt frisk.

Jag bjuder här på vad jag kallar Mitt galna liv. Hela tiden led han av en så kallad bipolär sjukdom, en bitvis svår psykisk sjukdom som kan vara svårt handikappande. I boken “ Mitt galna liv ” berättar han hur det varit för honom . En memoar om psykisk sjukdom. Författaren har arbetat som journalist, bl.

Han har fått elchocker, legat i bälte och fått en mängd psykosmedicin. Mitt galna liv : En sann historia om psykisk sjukdom. Det här är en memoar om psykisk sjukdom. Under hela sitt yrkesverksamma liv har Arvid brottats med psykiska problem. Till och från har han drabbats av manodepressiva perioder (bipolär sjukdom) och tagits . Diagnosen han fick som ung är psychosis manico-depressiv och som vuxen blev diagnosen bipolär typ . Forskning visar att det är när personer går ut och berättar om sina erfarenheter som attityder påverkas i positiv riktning.

Därför har Hjärnkolls knutit till sig en rad kända personer som delar med. Jag varvade upp, började leka med ord och tankar och min ångest försvann inte med hjälp av valium. Eftersom psykiatri inte bara är mitt intresse utan dessutom mitt arbete så har jag läst ett stort antal böcker inom genren redan tidigare och det här blev tyvärr inte någon av mina favoriter. Boken är en ganska klinisk beskrivning av författarens bipolära sjukdom och hans regelbundet återkommande psykotiska .