Uncategorized

Mätarkonsol vattenmätare

Rinkaby Rör säljer VVS, 20R utv. Lekande muttrar 25R för mätare. För komplett vattenmätarkonsol se art. Kontakta vår hjälpsamma kundservice!

Tänk även på att utrymmet där vattenmätaren sitter måste vara uppvärmt så att mätaren inte fryser sönder.

En sönderfryst vattenmätare kostar mycket pengar och kan orsaka stora vattenskador. För att mätarplatsen ska vara godkänd så ska mätaren vara monterad i en mätarkonsol och det ska finnas fungerande ventiler före . Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren inte skadas. Den måste skyddas mot värme, kyla och annan åverkan.

Din fastighet skall utrustas med mätarkonsol och avstängningsventiler enligt nedan bild. Om din VA-installation har brister så ska du snarast åtgärda dessa genom att . Om du har fått tid för byte av vattenmätare.

Saknar du en mätarkonsol , har en ventil av typen LK58 LK5och LK5eller om dina ventiler inte håller tätt och detta inte hinner åtgärdas innan vårt besök ber vi dig vänligen att kontakta oss för att boka en ny tid. Har du frågor eller vill boka om din ti är du . Om en vattenmätare fryser sönder så är det fastighetsägaren som får stå för kostnaden. Vid nyanslutning ansvarar fastighetsägaren för att vattenmätarplats förberetts med mätarkonsol. Mätarkonsolen kan vara försedd med inbyggd backventil.

En mätarkonsol eliminerar även risken för elolycksfall. I figur redovisas ett exempel på vattenmätare med tillbehör. Exempel på vattenmätare med tillbehör samt bygglängd.

Vattenflöde från vänster till höger (från ventil A till ventil B). Placering av vattenmätare. Mätaren ska monteras i en horisontell, fast förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler. Utrymmet där den placeras bör vara belyst.

Vid mätplatsen bör även golv och . Mätaren monteras horisontellt i fast förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler. Läs av din vattenmätare minst en gång per år.

Vattenmätaren är försedd med en plombering för . Beskrivning vattenmätare. I nya huset är inkommande vattenledning och vattenmätare bytt för drygt år sedan. Tyvärr gjordes ett snikjobb och mätarkonsollen byttes inte ut. Byte vattenmätare – kommunen kräver.

Den visar hur mycket man ska betala i rörlig avgift. I de fall mätare saknas betalas en schablonavgift. Fastighetsägaren ansvarar även för alla övriga installationer innan och efter mätaren. Detta är ett utdrag ur standarden.

Vid placering av backventil i vattenmätare eller i vattenmätarkoppel ökar tryckfallet över mätarinstallationen. Avsaknad av en mätarkonsol anses vara en brist i fastighetens egna VA- installation och kan leda till att mätaren inte kan bytas utan att riskera skador på fastigheten. Att snabbt och säkert kunna stänga av vattnet till fastigheten är en trygghet – inte minst för fastighets-ägaren själv.

Mätare placerad i mätarbrunn är en riskfylld . Roslagsvattens vattenmätare för villa mäter normalt 2mm. Parallellkopplade mätare placeras med minst 3millimeter mellan och minst 500 . Antal mätare och vilket slag av mätare som ska användas bestäms också av oss. Mätarplatsen får inte heller blockeras.

Så tänk på att inte placera den bakom en diskbänk eller dylikt. Om mätplatsen ska byggas in, ska det vara, i ett av oss godkänt mätarskåp. Det är för din egen säkerhet som du bör byta ut dessa ventiler. De flesta försäkringsbolag kräver att det finns .