Uncategorized

Lock avloppsbrunn

Lock och betäckningar ska vara testade och godkända enligt Boverkets regler. Brunnar skall förses med sådan säkerhetsanordning att de ger skydd för olyckor med barn. I ordningslagen står det att ”Brunnar, bassänger och liknande anläggningar skall vara försedda med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn . Beställ ett lätt brunnslock här?

De flesta slambrunnar som finns idag har tunga lock av betong.

De kan väga upp till 2kg. Av arbetsmiljöskäl ska brunnslock vara av lätt material, till exempel plast och kunna öppnas av en person. Hos oss hittar du även lock i durkplåt och aluminium samt tillbehör för nedstigningsbrunnar, mätarbrunnar, vattenbrunnar, dagvattenbrunnar, slambrunnar, avloppsbrunnar och . Det finns fortfarande kvar en del tunga betonglock som lyfts av personalen som tömmer slambrunnar. Det är en onödig belastning eftersom det finns lättare lock i andra material.

Byt ut tunga betonglock till lättare lock av till exempel glasfiber. Våra lock passar alla typer av brunnar !

Glasfiberarmerad plast är det rätta materialet när det gäller lätta brunnslock. Brunnslock finns bland annat att köpa i fackhandeln för byggvaror. Hållfastheten är mångdubbel jämfört med lock i mjukplast eller andra ickearmerade plastlock. Locken är dokumenterat provade enligt de regler som . Nytt Lock till din avloppsbrunn ! Vi har tagit fram ett helhetskoncept där.

Vill ni köpa ett lock för egen . Rinkaby Rör säljer VVS, Enligt Boverkets krav gällande Barnsäkra brunnar ska inte ett brunnslock kunna öppnas med en vanlig nyckel eller skiftnyckel. Lösning på dessa lock bygger på att en rostfri kupolmutter gängas fast med en rörtång på en väl tilltagen rostfri gängstång. BAUHAUS har många olika golvbrunnar och tillbehör från välkända märken. Alla produkter är godkända i Sverige.

Har Er brunn en större håldiameter tillhanda h. I den tillhörande rådstexten anges det dock att brunns- lock bör ha låsanordning. Denna rådstext utesluter inte att barnsäkerhetskra- vet kan vara uppfyllt även genom någon annan typ av skydd . Alla lock ska ha ett handtag, gärna två. Nya betonglock med handtag eller löst handtag som monteras på ditt gamla lock , kan köpas hos Tranås Cementvarufabrik eller någon annan cementvaruhandlare.

Alternativt kan du byta ut . Handla enkelt och smidigt med hemleverans till hela Sverige. Lock används för att låssa avlopp från avdunstning. Lukt uppstår då vattnet i golvbrunnen avdunstat och vattenlåset är torrt.

Dim 2Vikt kg Förhöjt plastbehandlat. Vi levererar över hela Sverige . Sådana lock kan sitta rätt bra då det sitter en typ av låsfjäder under. Har man ingen öppnare brukar det fungera med ett spett. Ta i för kung och fosterland!

När jag ska få ner dem igen är det inte ovanligt att jag får hoppa på locket . Tillfällig plugg till avloppsbrunn , finns det? Lukt från trekammarbrunn efter dusch. Dålig lukt kring huset, nybyggt m. Frågor och svar om slamtömning – Vakin vakin.

Var kan jag köpa ett lätt brunnslock? Om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas kan en vikt på kg accepteras .