Uncategorized

Linjeavvattning

Linjeavvattning är dagens sätt att ta hand om det extrema klimatet och all nederbörd som det för med sig. Det finns ytvattenrännor från den lilla villabyggnationen till stora områden med enorma belastningar som flygplatser och hamnar. Med rätt val av ränna så har vägar, hus och övrig bebyggelse stora möjligheter att klara . Materialval: Starta alltid med val av utlopp (gavel, botten eller sandfång). Om längden på rännan skall vara meter eller kortare: starta vid nr eller produkter (gäller även vid meter med utlopp i mitten) i .

En produktionsprocess för avvattningsrännor som kombinerar många fördelar: lättare, starkare och mer slagtåliga rännor tillverkade av fiberförstärkt betong. Modern och hållbar, av hänsyn till miljön och framtida generationer. Att leda bort ytvatten sker vanligtvis med punktavvattning eller linjeavvattning.

På senare år har linjeavvattningen mer och mer ersatt den annars traditionella punktavvattningen och är idag ett naturligt alternativ. Byggros avvattningsrännor leder bort dagvatten. De tillverkas av polymerbetong med integrerade kantprofiler i . Vi har alltid haft behovet av att dränera ytor och leda vattnet dit vi vill ha det.

Tillsammans med HAURATON så har GPA över års erfarenhet av dränering, ytavvattning och avloppsteknik.

Vi erbjuder våra kunder innovativa dräneringslösningar, allt ifrån högpresterande dränrännor på flygplatser, hamnar och motorvägar till . Avvattningssystem definieras som ett systematiskt avledande av vatten. Man använder sig då av öppna system samt slutna system (dagvattenrör och dränrör). För öppna system så använder man i regel två typer, punktavvattning och linjeavvattning.

Vid utformning av lösningar för linjeavvattning är det en rad faktorer som initialt måste fastställas: Hydrauliskt utförande – hur stor vattenmängd skall samlas och ledas bort. Användningsområde – faktorer relaterade till avrinningsområdet. Dessa faktorer skall beaktas oavsett om rännsystemet är en modullösning eller byggs . Technodrain Ränna NW150D. Självständigt arbete hp. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds-.

Landskapsarkitektprogrammet. Förslag till hur nya mönster på linjeavvattningens galler kan bidra till upplevelsen av en plats. Köp avvattnintning från ACO på e-BYGGSTORE. Lär dig varför Recyfix är ett så pass hållbart och stabilt material och varför det lämpar sig så bra att tillverka.

ACO HEXALINE UNIVERSHÖRN SVART.