Uncategorized

Latrinkompost

Trädgårdskompost En kallkompost är en oisolerad kompost. Denna kompost lämpar sig endast för kompostering av trädgårdsavfall. Efter sista påfyllningen ska materialet ligga i behållaren i sex månader.

BIOKUB består av formblåsta byggelement tillverkade av 1 återvunnen UV-stabiliserad polyetenplast som naturligtvis kan återvinnas på nytt. Latrinkompost , Biokub ca 4lit.

Du kan kompostera såväl trädgårdsavfall som köksavfall i BIOKUB. Isolerad med freonfri polystyren. Roslagskomposten ink lock (säljs styckvis som behållare på 5liter) Två behållarna används växelvis. Före användning läggs ett rikligt lager torvmull. Mitt fritidshus finns inom Åtvidabergs kommun och jag förvånades över att det var enklare att få tillstånd till latrinkompost än till kökskompost.

För kökskompostering behövde jag fylla i en anmälningsblankett och skicka in. För kompostering av latrin räckte det med ett mejl och ett angivande av att jag tänkte .

En latrinkompost ska alltid bestå av två fack eller separata behållare för att komposteringen ska kunna ske växelvis. Det går även bra att bygga sin egen behållare. Den måste även vara ventilerad för att komposteringsprocessen ska . Den här informationen är till dig som vill installera en torr toalettlösning och kanske samtidigt kompostera latrin eller gödsla med urin. Anmäl att du ska ta hand om ditt eget toalettavfall.

Om du vill installera en torr toalettlösning, kompostera latrin eller sprida urin ska du först anmäla . Ur miljösynpunkt är kompostering av latrin fördelaktigt. En bra fungerande kompost sluter kretsloppet och ger ett näringsrikt jordförbättringsmedel. Dessutom minskas transporterna. Kompostering måste ske så att hygieniska risker eller sanitära olägenheter inte uppstår. För att få kompostera latrin på den egna fastigheten ska du anmäla detta hos miljökontoret i din kommun.

Kontakta miljö- kontoret för mer information. Du kan ladda ner en blankett för anmälan på din kommuns webb- plats. En avgift kan tas ut för behandling av anmälan.

Placera din latrinkompost så . I den här guiden går vi igenom hur du gör en anmälan om att själv ta hand om toalettavfallet genom att kompostera det i en latrinkompost.

Nu är det dags att bygga bajskomposten. Men, sidan där jag hittade en bra ritning i vintras finns inte längre. Det var på gästrikeåtervinnare.

Som två stora trälådor med gummiduk i botten, ungefär. Tyvärr behöver jag lite mer guidning än så för att lyckas. En robust latrinkompost med en hög kapacitet löser efterhanteringen av toalettavfallet i din fritidsfastighet.

Enkel att både fylla, sköta och tömma. Jag är lite osäker på om denna post hamnar rätt, men jag provar här. Jag behöver en latrinkompost för permanentboende, personer.

Bra att veta om behållare. Det är på grund av smittorisken mycket viktigt att latrinet efterkomposteras i minst sex månader innan behållaren töms. De bör vardera vara så stora att de rymmer sex månaders latrinproduktion samt tillräckligt . Samhällsbyggnadsfövaltningen. Det är inte svårt att kompostera latrin, men det kräver en viss arbetsinsats samt ett visst mått av intresse och kunskap.

Vi som har utedass, måste någon gång bestämma oss för hur vi vill hantera latrinet när tunnan blir full. Vadstena kommun har hämtning av latrintunnor från fritidshus varannan vecka maj-september. Beroende på antal tunnor kan det lätt bli . I vissa områden kan det vara förbjudet att installera vattentoalett för att skydda grundvattnet och miljön.

Torrtoa och latrinkompost. Fördelar Du får ett bra gödselmedel till trädgården och slipper avgift för latrinhämtning. Men kompostering måste ske så att hygieniska risker eller sanitära olägenheter inte . Denna modell av torrtoalett är oftast väldigt enkel, och liknar till utseendet ett vanligt utedass, men kräver el- anslutning. Med hjälp av värmeelement och fläkt avdunstar vätskan, och fuktigheten i toalettavfallet kontrolleras. Genom att varva latrinen med strömedel kan lukt och flugor . Att kompostera latrin är inte svårt, men det krävs intresse och vissa kunskaper.

Man får räkna med att det tar lite tid att sköta komposten, men vinsten är en näringsrik kompostmull. Det blir lättare att kompostera om man kompletterar sin toalett med en urinavskiljare. Urinen kan sedan spädas med vatten . Grundkrav för en latrinkompost är att den lämpligen ska ha två fack som används växelvis. Det är viktigt att den är av tåligt material, ventilerad och ha regntätt lock.

Fåglar, råttor och flugor ska inte kunna ta sig in i komposten eller att läckage kan uppstå. Behållarna ska placeras minst meter från .