Uncategorized

Lasthållningsventil

Primärt är en lasthållningsventil tänkt som säkerhetsventil så att inte bommen faller vid slangbrott och dödar folk i onödan. Men om vi pratar om en servostyrd( externt pilotstyrd) LHV så har den även den trevliga funktionen att man kan lätt styra sjunkhastigheten med hjälp av utslaget på joysticken. Lasthållningsventil DLHV är ett krav i styrsystem till kranar enligt maskindirektivet.

Snabb och säker leverans. För att få en kontrollerad och mjuk rörelse från cylindern används en lasthållningsventil.

Dubbelverkande lasthållningsventil (overcenterventil) Max. Rototilt tror på kreativa entreprenörer som vill göra ett bra jobb. Därför vill vi lyfta industrin för entreprenadmaskiner genom smarta innovationer.

Kärnan i detta löfte är tiltrotatorn som tillsammans med styrsystemet och redskapen förvandlar grävmaskiner till fullfjädrade redskapsbärare och som ökar såväl säkerhet som . Integrerad lasthållningsventil och ackumulator. Solida stag och expanderaxlar som standard. Anders Jacobi och Karl-Magnus Wirestig rekommenderar att man använder en lasthållningsventil , en sätesventil, som är tätad.

Slidventiler har alltid ett internt läckage, Om tätningen är frisk är läckaget från plus- till minussidan försumbart. Om inte överlastskyddet fungerar kan det uppstå kontakt metall mot . Nu har SUN Hydraulics gjort det igen! Ny serie energibesparande lasthållningsventiler. Vill du spara upp till energi med bibehållen maskinstabilitet?

Med dessa ventiler kan man i många applikationer . Lasten sitter säkert med Rototilts lasthållningsventil – även om hydraulsystemet skulle tappa trycket t ex vid slangbrott. Rätt position i alla lägen. Styrsystem – valfrihet och säkerhet. Både dieselförbrukning och förorenande utsläpp har minskats alltmedan lönsamheten har ökat. Detta har vi åstadkommit genom en effektivare lasthållningsventil , nydesignade cylindrar för full sekvensstyrning samt.

Säkerhet står alltid överst på dagordningen då vi utvecklar nya produkter och det gäller då även vår nya löstagbara grip berättar Fredrik Jonsson, utvecklingschef på engcon. LASTHÅLLNINGSVENTIL CBBC-LHN. Lastkontrollventil, load-match MWEA-LJN-283BAR.

Overcenterventil SUN T-2A CBEA-LHN. Urspårning mellan Eskilstuna och Kvicksund.

Som det går till med traktormetoden. Griparea, spets – spets m2. Höj vid spets – spets ”C” mm. TIGERGRIP – Heavy duty gripskopa med öppna sidor – Det verkliga universalredskapet!