Uncategorized

Kostnad slamsugning

Det verkar som om vi behöver ha hit en slamsugare för att fixa ett avlopp, vad kan det tänkas kosta? Planerad slamsugning med. Priserna finner du i den aktuella renhållningstaxan.

Frågor om slamtömning och fettavfall. Om du skulle behöva akut hjälp med slamsugning på din privata . Låsning av brunnslock, trä eller glasfiber.

Om låsning sker med hänglås har kommunen tillgång till lås och nyckel utan kostnad. Har man en liten avloppsanläggning på kubikmeter blir priset per tömning 9kronor. Det motsvarar en prissänkning med procent.

Det är kommunen som beslutat om renhållningsordningen, som styr att och hur ofta som slamsugning ska göras. Avgifterna för slamsugning har kommunfullmäktige beslutat om. Vi på Uddevalla Energi utför dessa tjänster som entreprenör åt kommunen.

I Uddevalla kommun är det Uddevalla Energi som har ensamrätt på att . Enligt de nya arbetsmiljöreglerna ska chaufförerna inte dra slang längre än meter. Vi har därför infört en taxa per påbörjade meter slangdragning utöver detta.

För att undvika extra kostnad för slangdragning. Många av våra kunder väljer en helhetslösning där vi både hanterar avfallet samt erbjuder kompletta VA-lösningar för rörinspektioner, slamsugning och spolningar . Vi samarbetar med Suez som erbjuder snabba utryckningar när t ex avlopp eller dagvattenbrunnar korkat igen. Utöver den regelbundna slamtömningen erbjuder vi jour dygnet runt i hela regionen. Du som har egen brunn eller eget avlopp ansvarar för att känna till tömningsvecka, men vi hjälper till att . Alla med enskilt avlopp ska ha slamtömning.

Läs vår broschyr som du hittar nedan om vad du kan göra för att driften och tömningarna ska fungera störningsfritt. Det blir enklare för dig och bättre för miljön! Storlek slamavskiljare, Total kostnad (inklusive moms). Slamavskiljare större än 10m 5kr per påbörjad mutöver m3 . Om slamchauffören måste dra ut mer än meter slang för att kunna tömma din tank eller brunn, kostar det 1kr extra. Slamchauffören har upp till meter slang med sig på bilen.

Om det behövs mer slang än meter så uppge det när du beställer tömning. Kostnad för extra slangdragning vid avstånd över meter debiteras. Vägen ska hållas i sådant skick att den är öppen. Debitering sker efter entreprenörens egen. Jag har en grävd brunn som behöver rengöras (har tagit prover och sett att vattnet är tjänligt med anmärkning pga bakterier), det är en brunn med.

Avloppsstopp, som inte åtgärdas korrekt, kan innebära stora kostnader för fastighetsägare. Relita lämnar fast pris på normala avloppsstopp under ordinarie arbetstid.

Lokala avvikelser kan förekomma. Slamsugning av slutna tankar. Har du slamsugning av en liten sluten tank, måste ett ägarbyte göras hos vår entreprenör Renova som sköter tömningen.