Uncategorized

Kontrollerbar backventil

Kontrollerbar backventil. Gäller för: Denna drift- och skötselinstruktion gäller för Beulco Armaturs kontrollerbara backventiler. Temperaturområde, ºC till ºC.

Artikelnummer, Utförande, DN, Avs. Logga in för att se prisuppgifter. Backventil med fjäderbelastad kolv, valfritt inbyggnadsläge.

Kägelbackventil med fjäderbelastad kägla. Hus av avzinkningshärdig mässing. POM och O-ringstätningsring av NBR. Pa och strömningsförlusterna låga.

Vid strömning trycks kolvkäglan mot ändstoppet och. Avzinkningshärdig mässing. PRODUKTBLAD ÅTERsTRömningssKyDD. Tryck och temperatur max arbetstryck: Pn 10.

Installation, Exempel på återströmningsskydd. Inkommande vattenledning direkt efter vattenmätare, Inbyggd eller separat kontrollerbar backventil. Tappvattenvärmare, Inbyggd backventil i säkerhetsgrupp. This e-mail address is being protected from . Ej kontrollerbar dubbel backventil. Endast för vissa tillämpningar i bostäder.

Dränerande kammare med tryckstyrd kolv och nedströms belägen backventil. Tillopp förses med avstängningsventil och sil med rensventil. Avlopps anslutning har luftgap. Anslutning för kontroll respektive avtappning är försedd med . Använd backventilens nyckelfattning vid montaget.

Beroende på var du bor så kräver Vv en kontrollerbar backventil , så gör du om detta skall du sätta dit en sådan som någon påpekade. Jag valde en komplett installationsats från Beulco. KONTROLLERBAR FJÄDERBELASTAD BACKVENTIL I CR MÄSSING. CIM 33CREA kontrollerbara backventiler tillverkas i enlighet med SS-.

Denna standard behandlar metoder att förhindra förorening av drick- svatten till följd av återflöde. Det hygieniska skyddet av .