Uncategorized

Klämringskoppling monteringsanvisning

VATETTE KLÄMRINGSKOPPLING för kopparrör, stålrör, PEX-rör och slätända. Kromade, hårda, halvhårda och mjuka kopparrör. Montera klämringskopplingar.

Denna produkt är anpassad till marknadens branschregler. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs.

Glödgade kopparrör, tunnväggiga kopparrör och PEX-rör förstärks med stödhylsa innan montering i klämringskopplingen. Röränden ska bottna i kopplingen. Kopplingens muttrar dras åt för hand och dras därefter med fast nyckel.

Hur mycket muttern ska dras beror på vilken typ av rör . Använd aldrig polygrip eller rörtång. Kapa röret vinkelrätt med röravskärare. Efter kapning skall rörände gradas in- och utvändigt så att grad eller förträngning avlägsnas.

Spån som uppkommer vid kapning och gradning skall avlägsnas från röret.

Okej, nu kommer jag ligga sömnlös i natt. Gissar av din beskrivning att detta är hårda rör i alla fall, spikraka utom där man bockat dem. Då till nästa fråga , kan man ta upp en klämringskoppling och montera dit en ny eller är röret deformerat så man måste kapa det på nytt?

JD400: Fler än 5inlägg . Nä, jag smörjde aldrig klämringarna innan! Finns det risk att kopparröret som är fastmonterat i beredaren blivit förstört nu? Det sticker bara ut såpass mycket att man kan montera ventilsatsen, så det . Skjut kopplingen över andra röränden. Drag åt muttrarna för han sedan med skiftnyckel ca – ½ varv.

För att ansluta kranar, WC, etc. Dra fast blan daren på undersidan av tvätt stället med mutter och bricka. För ihop rören och dra fast för hand. Videon går igenom hur man monterar en ny diskbänksblandare.

Detta bör göras av en behörig installatör. Att täta rör och kopplingar. Lossa den blå muttern (1) genom att vrida den moturs, dock ej så mycket att den lossnar från det svarta rörhuset (6).

BLUE LINE är en klämringskoppling för polyétenrör. PEL, PEH och PEM PNoch PN10 . Ytterliggare bestämmelser kring montering och användning samt Typgodkännandebevis, se sidan 4. Vid montering till matarledningen används en vanlig klämringskoppling. Så här använder du gängtejp. Gängtejp behövs inte till klämringskopplingar , däremot till.

Läs igenom instruktionerna innan du börjar. PURUSSILEN kan låsas i brunnen. Klämring : Blå för plastmatta. Renhållning och inspektion. Kan äldre PURUS produkter.

Här kan du snabbt och enkelt ladda ner monteringsanvisningar till våra produkter. Se alltid till att kolla aktuell monteringsanvisning för det tätskikt och manschett som. När det gäller plastmatta är det enkelt, det är bara att.