Uncategorized

Klämring pex

Levereras med stödhylsor för PEX 15xmm. Kan även anslutas till kopparrör med stödhylsa för kopparrör (ingår ej). Hej, Jag skall dra om lite vatten i sommarstugan.

T-förgrening med klämringskoppling kostar en tredjedel mot samma för PEX. Ser ut att vara identiska dimensioner (och tillverkare), så jag köpte den vanliga och lösa .

Dec Rak koppling, klämring x klämring , inkl. Stödhylsa PEX , klämringskoppling. Skjut in röret och dra till. Använd alltid stödhylsor. Förminskningar rekommenderas inte för plaströr.

Vid installation med klämringskoppling ska stödhylsa användas på följande typer av rör. Till mjuka kopparrör används stödhylsa. För kopplingar på hårda och halvhårda kopparrör med mm godstjocklek och däröver behövs inte stödhylsa.

Kromade, hårda, halvhårda och mjuka kopparrör. PEX -rör används stödhylsa för . Samtliga Conex rördelar som är försedda med mutter och klämring för CUkan användas för LK PE-X Universalrör Xoch LK PAL Universalrör Amed hjälp av LK . Motverka spänningskorrosion genom att lossa muttern och därefter drag åt lätt igen. Provtryck och kontrollera, efterdras vid behov. KLÄMRING FÖR PVC,ABS OCH PEX DIM 50.

Logga in för att se prisuppgifter. Kopplingen skall inte smörjas. Tillverkarens artikelnummer, Ez- Pex. Kapa röret vinkelrätt med röravskärare. Efter kapning skall rörände gradas in- och utvändigt så att grad eller förträngning avlägsnas.

Spån som uppkommer vid kapning och gradning skall avlägsnas från röret. Vid montering till matarledningen används en vanlig klämringskoppling. GXSoft PEX Intro Soft PEX Soft PEX innebär att istället för fasta kopparrör så använder Gustavsberg.

Ballofix med klämring är inte godkänd för kylinstallationer.