Uncategorized

Jafo golvbrunn montering

Installationsexempel för klinkergolv. Montering av golvbrunn med extra inlopp. JAFO Flyt Distansring höjer mm.

Med sin låga höjd och plana . Klämringens ytterkant ska ligga an mot tätskiktet. Golvbrunnen ska monteras vågrätt.

Högsta åtdragningsmoment är Nm. Skruvhålen i klämringen får inte deformeras vid åtdragningen. Sida A, för golv som ska beläggas med klinker. Sida B, för golv som ska beläggas med plastmatta och som inte skall . Enligt anvisningarna från Jafo är det tydligen okej att montera direkt i golvspånet utan monteringsram.

Dock inte utan kortlingar och det var väl det jag egentligen var ute efter. Dvs att brunnen inte får hänga i skivmaterialet. Eller har jag fel även där?

Påföring av Alfix 1K Tätningsmassa och montering av. Skär fritt runt golvbrunn. Placera Jafo skärmall i brunnen och montera Alfix. Jafo golvbrunn utan överdel, anpassat för klinkergolv.

Kona och mutter för vattenlås. Används för montering av Purus golvbrunnar i golv av . Hjälpmedel för montering av golvbrunn i träbjälklag. Levereras komplett med skruv för fastsättning i träbjälklaget samt skruv för fastsättning av golvbrunnen i monteringsplattan.

En monteringsring Flyt ingår . Ingår i golvbrunn JAFO 86:an för plastmatta, men passar alla JAFO :s 150-brunnar i plast. Utförande, Med rostfri sil och klämring. Det smidiga vattenlås kan alltid lyftas upp. Beståndsdelarna i Flexibrunn monteras på samma sätt som JAFO :s golvbrunn och såväl klämring som förhöjningsring i Flexibrunn fixeras med specialskruvar utan spets som placeras i fem symetriskt placerade hål på samma sätt som vid montering av JAFO :s ringar. Handla enkelt och smidigt med.

Kontrollera så att golvbrunnen är fri från primerspill och spackelrester. Plastgolvbrunnar typ Jafo och Purus Oden samt Purus Line. Samtliga JAFO ´s golvbrunnar som innehåller en klämring som är fastskruvad med st skruvar är av godkänd typ och.